Van verrommeling naar verrijking op school

De foto-oproep Van verrommeling naar verrijking leverde een zomerexpositie op, en nu in het najaar ook een ontwerpopdracht voor leerlingen van het Kaj Munk College. Op 24 november presenteren ze hun resultaten.

De leerlingen hebben eerst uitgebreid de foto's van de expositie bekeken ter inspiratie. Tegelijk bekeken ze ook de net geopende expositie Overbos als Nieuw Erfgoed, als voorbeeld van hoe je een expositie inricht, want de leerlingen gaan hun resultaten exposeren.

Zij zijn op zoek gegaan naar plaatsen in de buurt van de school waar ze verrommeling zagen: ze zagen verwaarloosde pleinen, slecht onderhouden speelplaatsen, slordig geplaatste bouwhekken en onveilige groenstroken.

De leerlingen ontwerpen voor die plaatsen een verrijking. Met kleine ingrepen maken ze deze plaatsen levendiger en aantrekkelijker.

Op donderdag 24 november presenteren ze hun ontwerpen aan het Podium voor Architectuur en wordt een selectie op onze geplaatst.

Foto: Annelies Huijzer