Publicaties

Verlangen naar het Grid

Verlangen naar het Grid

Haarlemmermeer is ten behoeve van de drooglegging in een strak kavelpatroon onderverdeeld dat nog steeds in de beleving van de polder ten grondslag ligt.

Create a barrier of silence

'Create A Barrier Of Silence'

Sinds de opening van de Polderbaan in 2003 is er geluidsoverlast voor de bewoners van Hoofddorp-Noord door grondgeluid. Om dit probleem op te lossen is besloten een driehoekig gebied van ca.

Haarlemmermeer in kaart gebracht

Na meer dan 1500 bezoekers te hebben getrokken in het Historisch Museum Haarlemmermeer wordt de tentoonstelling 'Haarlemmermeer in kaart gebracht' door het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol in samenwerking met het Historisch Museum Haarlemmermeer getoond.

C-U-there

C-u-there

C-U-there is een fotowedstrijd tussen Almere, Haarlemmermeer en Houten met een tentoonstelling als eindresultaat. Hierin tonen bewoners hun favoriete ontmoetingsplek. Het publiek kon stemmen voor een publiekswinnaar.

Bovenstad

Bovenstad

Wat kun je allemaal bouwen bovenop de lege platte daken in Nederland? De tentoonstelling 'Bovenstad' gaat de hoogte in om een stad boven de stad te laten verrijzen.

Aqua constructa

Aqua constructa met fietsroute

De expositie toont modellen en foto's van historische, ook verdwenen bouwwerken voor waterhuishouding in Haarlemmermeer en recente en geplande bouwwerken in het kader van de klimaatverandering en de aanpassing in de infrastructuur zoals de aquaducten en bruggen voor A4, HSL en de nieuwe N201.

Nieuw Stadspark 1

Resultaten architectenworkshop Nieuw Stadspark

Expositie van de  jaarlijkse ideeënworkshop voor architecten. Dit jaar was het thema het gebied rondom de zogenoemde Fruitttuinen, een sleutelgebied tussen Hoofddorp centrum en het station, waarvoor al diverse plannen van gerenommeerde architecten sneuvelden aan lokale protesten.

Openbare interieurs

Openbare Interieurs

Deze expositie toont de 12 finalisten van de architectuurprijs 2007. Het thema was toen 'openbare interieurs'. Ter ere van de opening van dit nieuwe gebouw is deze expositie nogmaals te zien.

Stamplein

Burgermeester Van Stamplein, maak het af!

Deze expositie toont de resultaten van de aftrap van de reeks workshops. Aan deze eerste editie namen prominente burgers deel, te weten het volledige bestuur van Pier K. Zonder enige aarzeling en vol sprankelende ideeën voor een beter plein gingen zij aan de slag.

Tijdelijk Verblijf

Tijdelijk Verblijf

Op 31 maart organiseerde het Podium de architectenworkshop 'tijdelijk verblijf' waarbij verschillende architecten bij elkaar kwamen om ideeën te generen voor de tijdelijke huisvesting van Pier K en het Podium. Eén ding was zeker, het was een zeer creatieve middag!

Hoe woont u in 2007

Expositie 'hoe woont u in 2007?'

Hoe ziet het hedendaagse interieur van de Haarlemmermeerders eruit? Fotograaf Kees van der Veer heeft de woonkamer van polder in kaart gebracht.

Lucht Fietsen

Expositie Luchtfietsen

Met een geschiedenis van een paar eeuwen, is de fiets één van de belangrijkste uitvindingen in onze samenleving geweest. In het kader van de Wielerronde rond het Groene Hart in Aalsmeer, neemt het Podium u mee door de geschiedenis d.m.v.

Pagina's