Publicaties

Foto: Rinus Otte

Krant Geluidslandschappen

The Noise Landscape
gratis

De Haarlemmermeerpolder is voor bijna tweederde van de 160-jarige geschiedenis beïnvloed geweest door Schiphol. Grootschalige luchthaveninfrastructuur is in de polder aangelegd, die oorspronkelijk drooggemaakt is voor agrarisch gebruik.

Het Ringvaartgevoel

Een ontdekkingsreis rond de Haarlemmermeer
€ 19,50

Auteur Herman Vuijsje en fotografe Marian van der Veen nemen de lezer en wandelaar mee op ontdekkingsreis langs de Ringvaart. In de vorm van een reisverslag beschrijven ze ervaringen en ontmoetingen onderweg, geïllustreerd met veel foto’s.

Tussen Tijd

gebruik van ruimte in transitie
€ 19,50

De huidige manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen lijken in de crisis hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte naar flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar.

Inventarisatie Stedenbouw Bottom-Up

gratis

In de ruimtelijke ontwikkelingen van Haarlemmermeer lijken de bedrijvenparken rond Schiphol en aan de oostelijke zijde van Hoofddorp leidend. Binnen de bestaande parken is veel leegstand, stilstand, maar ook bouwactiviteit.

CPO Woonportretten

gratis

Download bijzondere portretten: Collectief Opdrachtgeverschap in woord en beeld. 

Tijdelijke Landschappen

gratis

Op 28 maart organiseerde het Podium voor Architectuur een workshop over Tijdelijke Landschappen. Waar in de Haarlemmermeer vroeger gevist werd, wordt nu graan verbouwd. Dat graan heeft deels plaatsgemaakt voor stedelijke- en gebiedsontwikkeling.

Umnutzucg

Umnutzung

Internationale expositie. Het thema hergebruik is in Haarlemmermeer een jong verschijnsel, maar vanuit een internationaal perspectief zijn er al vele geslaagde voorbeelden te zien.

Voorbeeld Sketch Up

'Sketch Up!'

De cursus 'SketchUp!' waarin jongeren tussen de 14 en 21 jaar 3D ontwerpen hebben gemaakt op de computer is erg succesvol gebleken!
Samen met de deelnemende jongeren is bedacht een expositie te maken van de ontwerpen.

Pagina's