Maquette als middel van dialoog

Sectie
Erfgoed
Energie & Data
Gepubliceerd op

Podium voor Architectuur werkt in 2019 en 2020 samen met de afdelingen Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente aan een enorme maquette om de opgaven van Haarlemmermeer zichtbaar te maken en de dialoog aan te gaan.

Haarlemmermeer staat voor grote opgaven die zichtbare veranderingen in het woon- en werklandschap teweeg brengen. Een grote opgave die ons wacht is de energietransitie. Hoe ziet die eruit? Wat gaat er gebeuren en op welke locatie?

De hoeveelheid informatie creëert behoefte aan inzicht over de consequenties. De noodzakelijke keuzes hebben grote impact op de leefbaarheid. Betrokkenheid, meedenken, inzicht krijgen en begrip creëren, dragen bij aan een leefbare regio.

Want de opgaven zijn van ons allemaal.

Een snel veranderende regio als Haarlemmermeer vraagt om dialoog, om visualisatie van de opgaven, zodat kansen en keuzes inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De tijdgeest vraagt ook om herkenning van de identiteit, het thuis voelen, weten over de oorsprong en geschiedenis van de leefomgeving.

De bouw van een enorme maquette moet de opgaven van Haarlemmermeer zichtbaar maken en aanzetten tot dialoog.

Volg het maakproces van de maquette

De kaart van de drooglegging, de polder vormt het startpunt. De grote iconen van Haarlemmermeer krijgen als vaste bakens een plaats: Schiphol, de vier gemalen, de forten. Er zijn vele stappen te gaan op weg naar uitvoering. Binnen het maakproces is ruimte voor jongeren om mee te ontwerpen én te maken. Dat geldt ook voor bedrijven en start ups die onderdelen willen produceren of nieuwe materialen in willen zetten.

Updates

Regelmatig delen we via deze pagina de updates van de bouw van de maquette. Op weg naar een maquette die aanzet tot dialoog en kijkplezier.