Toekenning Stimuleringsfonds // Leren in de Metropo(o)lder 2023

Sectie
Metropool NL
Leren in de Metropo(o)lder

Met Leren in de Metropo(o)lder willen AIR en Podium voor Architectuur jongeren betrekken in de ontwerpcultuur en de ontwerpopgaven waar Nederland voor staat.

Jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met de grote ontwerpopgaven die zich manifesteren. Van voedsel, de woonopgave, energietransities, en de klimaatopgave tot sociale (on)rechtvaardigheid. Podium voor Architectuur en AIR hebben met nieuwe formats Leren in de Metropo(o)lder verbreedt naar programmalijnen die ook buiten het onderwijs jongeren, opdrachtgevers en professionals verbinden aan de ruimtelijke opgaven.

Het plan voor komend jaar is gericht op de doorontwikkeling van deze programmalijnen en van een platform voor het verbinden van jongeren aan de ontwerpopgave.