Het energielandschap van de grote technologische opgave

Sectie
Energie & Data

Een eigenzinnig interactief webinar van Jacco Saaman
Director Business Development & Innovation van SPIE.

Zowel boven- als ondergronds vormt zich een ongekend energielandschap. Er wacht een technische, ruimtelijke opgave die samen op zou moeten lopen met de architectonische en landschappelijke ontwerpopgave. De woningbouwopgave, het toenemende dataverkeer, de toename in elektrische mobiliteit en stadslogistiek, zetten de energielevering onder druk. Nieuwe manieren van energie opwekken sluiten niet aan op de reeds bestaande technologieën onder de grond en in gebouwen. De gevolgen voor het landschap van windturbines en zonnepanelen zijn discutabel, niet alleen vanwege de verschijningsvorm, maar ook de energieopbrengst.

De opgave is zo groot dat niemand het overzicht lijkt te hebben, of slechts per deelgebied – er is een missing link. Wat zijn de concrete opgaves in de genoemde velden? Wie zijn de spelers? Wat is de sectorale opgave, op weg naar een integrale benadering?

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) organiseren een geanimeerde online expert-meeting om een dieper begrip op deze thema’s te verkrijgen én te visualiseren.

Programma

  • 15.20 ontvangst digitale lobby
  • 15.30 start webinar met per thema 10 minuten informatieoverdracht en 10 minuten dialoog
  • 17.00 afronding

Aanmelden

kan tot 2 december 12.00 uur U ontvangt de link voor het webinar uiterlijk 1 uur voor aanvang