Landelijke bijeenkomst Architectuureducatie

Namens het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (KCR), gemeente Rotterdam en Architectuur Instituut Rotterdam (AIR), nodigen wij u graag uit voor een landelijke bijeenkomst over architectuureducatie. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 13 maart 15.30 – 18.00 in Rotterdam.

Architectuureducatie

Onder architectuureducatie verstaan we een vorm van cultuureducatie met als doel jongeren te betrekken bij de ruimtelijke opgaven, zowel stedelijk als landschappelijk. Jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met de grote ontwerpopgaven die zich wat betreft urgentie steeds meer manifesteren. Van klimaatopgave, woonopgave, energietransitie, voedsel en sociale (on)rechtvaardigheid. Dat vraagt betrokkenheid en actief burgerschap van jongeren op het gebied van ontwerp en onderzoek op diverse schaalniveaus. Met architectuureducatie geven we jongeren een stem en gereedschap om mee te praten over hún ruimtelijke toekomst. Zodat er een wisselwerking kan ontstaan tussen jongeren die leren over hun leefomgeving en professionals die leren van het perspectief van jongeren.

Landelijke bijeenkomst

Veel disciplines binnen cultuureducatie krijgen steeds meer aandacht in zowel het onderwijs als beleidsmatig, op landelijk en stedelijk niveau. Er is echter voor architectuureducatie nog nauwelijks een beleidsmatige context. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met beleidsmakers, het onderwijs en vertegenwoordigers van architectuureducatie verkennen wat architectuureducatie inhoudt én wat het nog meer kan zijn. Wat is er nodig om jongeren via architectuureducatie een stem te geven in de ruimtelijke opgaven?

Programma

In Rotterdam alleen al zijn er een aantal toonaangevende initiatieven op het gebied van architectuureducatie. Tijdens de bijeenkomst zullen zij een korte presentatie geven om inzicht te geven in hun inspanningen. Na de presentaties zullen we in werkgroepen samen proberen antwoord te geven op de vraag: wat kan architectuureducatie nog meer zijn? Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 - 16.00 inloop
16.00 – 16.05 start programma en welkom door moderator
16.05 – 16.20 pitches vormen architectuureducatie
16.20 – 16.40 interview o.l.v. moderator wat architectuureducatie is
16.45 – 17.45 werktafelsessies
17.45 – 18.00 terugkoppeling en afsluiting

Voor vragen kunt u contact opnemen met