MVDA // Maand van de Architectuur 2024

De Dag van de Architectuur vieren we in Haarlemmermeer de hele maand juni. Vanuit het landelijke thema RUIMTE MAKEN is er een maand lang een programma met lezingen, wandelingen en rondleidingen.

Ruimte Maken is voor iedereen en door heel Haarlemmermeer: een rondleiding door het centrum, een dialoog over wonen in Rijsenhout, een dialoog over Spoorzone Hoofddorp, een transformatie van de Proeftuin op de Olmenhorst, een Zomerfestival rondom kringlopen op het Heimanshof in het groen.

Architectuur staat voor alle ruimtelijke opgaven als landschap, stedelijke omgeving, ofwel de omgeving waarin we wonen, leven, werken. Leren en recreëren.

Alles in onze leefomgeving is ontworpen. Is gemaakt. Er zijn ruimtes gecreëerd. Binnen, buiten, in het landschap, onder de grond, op het water…

Met ruimtelijke en maatschappelijk vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, de wooncrisis, technologisering en bijvoorbeeld de mobiliteitscrisis lopen we steeds vaker tegen de ruimtelijke grenzen aan. De vraag rijst: is er wel genoeg ruimte om alles wat we willen én moeten ook een plek te geven. Is er nog wel ruimte te maken? En is de ruimte nog maakbaar?