Op uitnodiging // Kansen Kijken onder de Kaagbaan

We maken een bustocht langs distributie- en datacentra, een dorp dat op slot zit, de prachtige Westeinderplassen, het nog lege Park van de 21e eeuw, Nieuw-Vennep tussen servet en tafellaken en het fieldlab voor geluidadaptief bouwen. Theo Baart en Tijs van den Boomen richten uw blik op passende momenten aangevuld door een lokale ondernemer.

Hoe kunnen we dit gebied zo optimaal mogelijk gebruiken? Hoe krijg je krachten bij elkaar, op weg naar hoogwaardige beweging?

Hilde Blank, Stedenbouwkundige en directeur BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling - Wat zijn de motoren voor verandering?

Martijn Lugten, Projectleider onderzoek Geluidadaptief Bouwen TUDelft / Research Fellow AMS - Toewerken naar architectonische archetypen voor de luchthavenregio

Moderatie: Indira van ‘t Klooster


Podium voor Architectuur en Arcam werken samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen aan een serie Verwonderingstochten met dialoog, onder de banen, in het veld.

De serie is een vervolg op zowel de Luchthavensymposia die Podium voor Architectuur in de periode 2012-2016 organiseerde, als de Safari’s MRA in samenhang met de verkenningen van Theo Baart voor de publicatie Groot Amsterdam.


Foto: Theo Baart