Foto: Theo Baart

Op Watersafari door de MRA: het IJ

Sectie
Theo Baart
MRA
Gepubliceerd op

Tijdens WeMakeThe.City vaarde een groep experts over het IJmeer. Vanuit presentaties bespraken we de grote ruimtelijke opgaves van de MRA. Hoe kunnen we water inzetten als verbinder van wonen en mobiliteit met versterking van ecologische- en historische waarden?

Landschapsfotograaf Theo Baart werkt aan de Atlas MRA. Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol werkt samen met Theo Baart en Ton Bossink (Omgevingsvisie NH2050) aan een parallelle lijn: de zogenoemde Safari MRA.

Foto: Theo Baart

Programma

Na een inleiding van Theo Baart, vanuit zijn Atlas MRA, stonden de volgende sprekers op het programma:

  • Frits Palmboom (Stedenbouwkundige, Voorzitter Kwaliteitsteam IJburg) over de IJsselmeerstudie en IJburg;
  • Remco Daalder (Strategisch adviseur Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam) over de ecologie van het water en de oevers;
  • Anita Blom (Specialist Wederopbouw en Naoorlogse stedenbouw, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over de oprukkende stad en historie als ziel van het gebied;
  • Harry Abels (Architect Abels en Partners) over snelle waterverbindingen in de MRA;
  • Mark Eker (Provincie NH) over oeverontwikkeling;
  • Herman Zonderland (Urban Designer, gemeente Amsterdam) over Strandeiland;
  • Joe van der Veen (Architectuurhistoricus) over Almere Duin;
  • met interventies van Ton Schaap (Urbanist)

Gedurende de Watersafari verleidde Ton Bossink de aanwezigen tot een actieve dialoog reagerend op de sprekers. Alle opvarenden werd gevraagd de aandachtsvelden vast te leggen die opgemerkt werden vanaf het water. Ter plekke werden deze gebundeld en zichtbaar gemaakt op een waterkaart met de ontwerpopgaves als tastbare oogst.

Huisfilosoof Pieter Hoexum maakte een verslag van zijn observaties, wat u hier kunt lezen.

Foto: Theo Baart

Voor wie

Voor beleidsmakers, ontwerpers, adviseurs, water-, land- en ruimtemakers en wie dwars door sectoren heen willen denken.

Dit project was onderdeel van het programma van WeMakethe.city 2019