Evidence-Based Foodsystem Design

Sectie
Voedsel
MRA
Gepubliceerd op

Een publicatie op weg naar een regionale voedselstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam

Op woensdag 14 maart 2018 organiseerden we een scenariogesprek met de titel 'Evidence-Based Foodsystem Design' (EFSD) als input voor de ontwerpopgave Haarlemmermeer. Gesprekleiders waren: Dirk Wascher, projectcoördinator EFSD en Pieter Boone, programmaleider ontwerpend onderzoek WUR.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) telt vele initiatieven en innovaties op het gebied van voedselproductie, -verwerking en -logistiek, die inspelen op de circulaire economie en klimaatverandering. Maar integrale voorstellen en visies voor een meer duurzaam en regionaal voedselsysteem ontbreken. Daar brengt het project ‘Evidence-based Food System Design’ (EFSD) verandering in. In de eerste fase van het project (2017) hebben wij de actuele situatie door het verzamelen van data voor een ‘food-dashboard’ in beeld gebracht - dat is wat we de ‘evidence base’ noemen.

Op 14 maart gingen wij de discussie aan over het toekomstige voedselsysteem op basis van scenario’s voor de hele MRA.

Download de publicatie hiernaast.