Foto: Theo Baart

Op Safari door de MRA: Datacenters

Sectie
Theo Baart
MRA
Gepubliceerd op

Wat is de impact van datatechnologie op de ontwerpopgave van stad en platteland binnen de MRA? Een bus brengt ons verspreid over enige maanden naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart.

Op dinsdag 4 dec 2018 organiseerden we in samenwerking met fotograaf Theo Baart de eerste Safari MRA uit een reeks van vijf. De eerste Safari stond in het teken van Datacenters.

‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’

Centraal stond de vraag wat de impact van datatechnologie is op de ontwerpopgave van stad en platteland binnen de MRA. Het programma bestond uit introducties door Theo Baart, Ton Bossink (projectleider Omgevingsvisie NH2050, Provincie Noord Holland) en Stijn Grove (Dutch Data Center Association). Gespreksleiding en interruptie door Arie Voorburg (visionair Arcadis).

Publicist en filosoof Pieter Hoexum, reisde als vaste verslaglegger mee. Lees hier zijn observaties.

Foto: Theo Baart

Aanleiding Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Het project wordt gepresenteerd in de vorm van een visuele nulmeting waarbij kaarten en datavisualisaties de richting van de veranderingen laten zien. Ton Bossink is mederedacteur voor de kaarten en datavisualisaties.

Foto: Theo Baart

Voor wie

Een door ons zorgvuldig samengestelde lijst van experts uit de regio ontvangen voor iedere Safari een persoonlijke uitnodiging. Daarbij maken we onderscheid tussen een vast kernteam dat deelneemt aan alle Safari’s en een fluïde schil deelnemers per Safari om de vaste kern heen, met een maximum van 23 deelnemers. Voor beleidsmakers, ontwerpers, adviseurs, water-, land- en ruimtemakers en wie dwars door sectoren heen willen denken.