Ontwerp een actieve en sportieve plek voor jongeren

Sectie
Leren
Ontwerpen

Ontwerp een actieve en sportieve ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de Fruittuinen. Dat was de ontwerpopgave voor 9 leerlingen uit 4 Havo van het Technasium Kaj Munk College.

Hoofddorp Centraal en het Podium voor Architectuur zochten jongeren die wilden mee ontwerpen aan een ontmoetingsplek in de Fruittuinen bij Hoofddorp. Hoofddorp Centraal was op zoek naar ideeën voor een actieve en sportieve ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De input van jongeren voor een sportplek in de Fruittuinen wordt meegenomen in het uiteindelijke ontwerp, zodat er een plek gerealiseerd kan worden dat goed aansluit bij de doelgroep en dus ook gebruikt kan worden door deze doelgroep.

Ontwerpworkshop

Maandagavond 6 maart 2018 vond in Hoofddorp Centraal een ontwerpworkshop plaats. Via social media stroomden er vooraf al wat mooie ideeën binnen. Zo'n 20 jongeren kwamen op de workshop af. Door middel van speed dates (jongeren met deskundigen) werden ideeën geïnventariseerd en besproken, waarna deze, soms ondersteund met schetsen, aan elkaar gepresenteerd werden.

Presentatie ontwerpvoorstellen
Presentatie ontwerpvoorstellen

Afronding en vervolg

Beide groepjes hadden hun pre-meesterproef op school afgerond en in de gymzaal van Hoofddorp Centraal gepresenteerd aan de betrokken experts, waaronder de Gemeente en Sportservice, in de gymzaal van Hoofddorp Centraal. De leerlingen gaven aan graag betrokken te willen blijven bij de ontwikkelingen van de sportplek voor jongeren. Daarom zullen zij in hun examenjaar verder gaan met het dooronderzoeken en ontwerpen van hun ontwerp.

Opdrachtgever

Hoofddorp Centraal

Thema's

Leefomgeving, ontmoeting, sport, recreatie, jongeren, Open Proces