EN NU 21 // Landschapsarchitecte Bonnie Chopard

Sectie
EN NU // 22 Interviews
Gesprekken

Bonnie Chopard is architecte en landschapsarchitecte, maar zeker verbinder, inspirator, strategische denker en adviseur.
Haar bedrijf heet “inlandschap”, ze ziet de kracht van bundeling van landschap, ecologie, architectuur, voedselproductie, natuur inclusief denken, biobased en circulair bouwen. In dit interview noemt ze vele bronnen, bruggenbouwers en inspiratoren die aandacht of navolging verdienen. Bonnie ontwerpt in kringlopen en werkt graag samen met ecologen of andere specialisten die in systemen denken.

Hoe beleef je dit moment?

Los van de treurige betekenis die je toe kunt kennen aan deze crisis, valt er vooral veel te ontdekken, leren en incorporeren. Het betekent voor mijzelf een periode van uitvinden, digitale ontmoetingen en herijking. De rust van de moestuin in de vroegte, in plaats van vervoer en werk via digitale media of in de buitenlucht op locatie vind ik heel goed te doen. Toch is er veel welkome tijd voor reflectie, je dierbaren en je omgeving (“om-geving” een mooi woord, waar je om geeft en wat je omgeeft). Dit is een kansrijk moment.

“om-geving” een mooi woord, waar je om geeft en wat je omgeeft

Hoe pak je het vanuit je vakgebied op?

Tot nu toe heb ik als architecte gewerkt en vanaf 2007 als landschapsarchitecte. Het mooie is nu dat ik merk hoe zeer het ene vak het andere verrijkt. Hier heb ik iets te pakken, ik heb veel vergaard en nu komt het samen. Laatst was ik in gesprek over een nieuw concept voor een natuur inclusieve gevelzone met iemand die alles weet van vogels en vleermuizen. Ik kan de vertaling maken naar de bouwkundige kansen en denk gelijk aan biobased oplossingen voor nestelgelegenheden. De detaillering kan mogelijke voordelen voor de schil van het gebouw en de bouwfysica ervan opleveren. Dat is atypisch voor een landschapsontwerper. En dan is er nog de fascinatie voor permacultuur, agroforestry, menging van natuur en voedsellandschappen, daar ligt een sleutel. De wereld is enorm in beweging, Corona versnelt en verscherpt het zicht op diverse vlakken, er is een grote groep mensen die deze kansen ziet, daar wil ik mij op richten.

'Familiesupermarkt' aan de Ringvaart ter hoogte van Weteringbrug
'Familiesupermarkt' aan de Ringvaart ter hoogte van Weteringbrug
Het mooie is nu dat ik merk hoezeer het ene vak het andere verrijkt. Hier heb ik iets te pakken, ik heb veel vergaard en nu komt het samen.

Bronnen van inspiratie zijn interviews op www.maatschappijwij.nu, whatnow.earth met het gedachtengoed van onder andere: Matthijs Schouten, Helena Norberg-Hodge, Ricardo Cano Mateo, Damaris Mathijssen, Anne van Leeuwen, Charles Eisenstein, Kees Klomp. Maar ook webinars en googletalks van bijvoorbeeld Ehab Sayed

Wat zijn de dilemma’s?

Ik zie helemaal geen dilemma’s (“di-lemma”: lastige keuze te nemen tussen twee negatieve alternatieven). Ik zie een negatief en een positief alternatief. Dus geen dilemma. Op gelijke voet verder is een doodlopende weg, maar er zijn gelukkig boeiende alternatieven in de maak, mijn eigen onderneming dus ook. Het lonkend perspectief is regeneratief. Regeneratieve kringloop landbouw waarbij het bodemleven wordt hersteld en teelt van biobased bouwmaterialen bijvoorbeeld (natuurlijke en hergroeibare materialen zoals hout, hennep maar ook mycelium waar biobased “piepschuim” van wordt gemaakt).

Op gelijke voet verder is een doodlopende weg

Regeneratieve- en natuur inclusieve gebouwen voor het stedelijk weefsel die als stapsteen voor de biodiversiteit functioneren. Fijne plekken voor dieren en planten zijn ook fijne plekken voor mensen. Een regeneratieve economie zoals Kate Raworth en Damaris Matthijsen schetsen.

Zelfgebouwde en ontworpen biobased woonark
Zelfgebouwde en ontworpen biobased woonark

RESET: ga je straks bij voorkeur terug naar het ‘oude’ systeem of ga je het ‘anders’ doen?

Eind 2019 ben ik als freelancer begonnen, voor mij wordt hoe dan ook alles anders. Ondanks de onzekerheid als ondernemer zie ik Corona als katalysator en kans om in een nieuwe verhouding tot werk en de wereld te komen staan. Als freelancer genoot ik meteen van de vrijheid en de denkruimte. Natuurlijk wordt het spannend maar ik ga ervoor om “anders” uit te proberen, het oude systeem die gestoeld is op het verhaal van schaarste gaat plaats maken voor een nieuw evenwicht. Ik zoek de samenwerking met opdrachtgevers die ook “anders” willen. “Thriving” is anders dan “growing”. Ik help Bodemzicht, jonge regeneratieve boeren, met een aanvraag voor een biobased werkstation op landgoed Grootstal in Nijmegen. Voor Landvanons ga ik ook aan het werk, hun missie is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van leven uit ons landschap en bodem. De grond blijft cultuurgrond of dat nu een wei, een akker, een boomgaard of een voedselbos is. Waar zij zich onderscheiden is dat de ecologie de basis is voor de exploitatie van de gronden. De aankoop wordt “gecrowdfund” door mensen zoals jij en ik. Het explodeert, zij hebben nu al 3000 leden-crowdfunders en heel veel geld voor aankoop van gronden. Voor de gemeente Haarlemmermeer werk ik mee aan het beleid dat voor datacenters in de maak is. Uiteraard vind ik dat alle XXL dozen van Nederland anders moeten en kunnen (o.a. voorzien van natuur inclusieve gevelzones). Liefst wil ik ook nog deelnemen aan United Economy, “Uniteds” is een circulaire munt gelijk aan de Euro voor bedrijven in duurzame sectoren. Dit heeft mijn interesse, steeds meer bedrijven en overheden haken aan.

Bonnie bouwt aan haar eigen ark
Bonnie bouwt aan haar eigen ark
Het zou mooi zijn om het basis inkomen in te voeren. Iedereen aan het werk vanuit zijn intrinsieke motivatie!

Hoe zie je de toekomst voor je, welke nieuwe opgaven wachten ons?

We voelen de urgentie en gaan over tot actie. Dat kan op alle schaalniveaus, van grote bedrijven tot particulieren die mee willen bouwen aan een betekenisvolle toekomst. Het is heel belangrijk perspectief te bieden. Door te laten zien wat positieve kracht doet. Het zou mooi zijn om het basis inkomen in te voeren. Iedereen aan het werk vanuit zijn intrinsieke motivatie! De toekomst ligt bij de RE-generatie. Wat je ook doet, het moet ten bate zijn van de biosfeer. Ik zie jonge mensen kiezen voor bedrijven die niet primair gericht zijn op financieel gewin, maar op het helen van gemeenschappen of helen van de bodem. Ze zijn gericht op het laten floreren van veel meer dan je portemonnee.

Wij hebben ook positieve verhalenvertellers nodig die het nieuwe verhaal van het menszijn verspreiden

Wij hebben ook positieve verhalenvertellers nodig die het nieuwe verhaal van het menszijn verspreiden en laten zien dat wij allen aan het stuur staan, zoals Sofa Gradin (zie TEDx hierboven). Ons mensensysteem is gebaseerd op oude en onware verhalen. “Groei is goed” is een halve waarheid, de andere helft is roofbouw en komt pijnlijk in het zicht. Het systeem lijkt onveranderbaar, maar dat is het niet, het is gebaseerd op overtuigingen, houdingen en verhalen. Nieuwe verhalen kunnen bergen verzetten, voorbeelden hoe het anders kan ook, het kan ons inspireren en het systeem transformeren. Doembeelden verlammen ons, zeuren over wat er allemaal fout gaat ook. Ik heb actie nodig en krijg energie van die nieuwe verhalen, je ziet fantastische bedrijven ontstaan in de “Donut Economy” van Kate Raworth, de "purpose economy" van Kees Klomp en van Sofa Gradin. Als je momenten hebt waar je de wanhoop voelt, zoek dan naar wat jou kracht geeft. Ik kan dat door mijn handen in de grond te steken en van alles te laten groeien. De aankomende voedselbos cursus van Wouter van Eck is voor mij een geschenk uit de biosfeer!

Kijk ook eens naar veerhuis.nl, Circuit Nederland Damaris Matthijsen en Thrive Institute.

Waar kunnen we Bonnie Chopard vinden?

Bonnie is te vinden bij diverse sectoren want zij is niet echt in een hokje te stoppen. Als verbinder wordt haar naam genoemd op de websites van organisaties waar zij mee werkt. En dat is voldoende, haar naam circuleert en vindt z’n weg naar wie haar zoekt. Je kunt haar natuurlijk ook altijd .

Bosje op het eiland aan de Ringvaart
Bosje op het eiland aan de Ringvaart