DVDA 2022 - Thuis in Overbos

Wat maakt een huis een thuis? Wat maakt een wijk je thuis?

Dit is het thema van de landelijke Dag van de Architectuur. Architecten Milad Pallesh en Richard Proudley, beiden opgegroeid in een naoorlogse wijk van Haarlemmermeer bespreken met de Wijkraad en bewoners van Overbos de waarde van de wijk.

Overbos staat voor groen, rust en ruimte. Is dat voldoende waarde voor een volgende generatie leefstijlen? Voor (fusie) gezinnen, starters, studenten, statushouders, alleenwonenden?

Welke waarden kunnen we versterken?

De dialoog met veel voorbeelden en verhalen krijgt een afsluitende wandeling door de wijk.


De dialoog krijgt een vervolg op 10 september, Open Monumentendag. De uitkomsten zijn een verkenning voor mogelijke planvorming en beleid voor naoorlogse wijken.