DIALOOG // Thuiswonen tot je 35ste

Jongeren blijven lang thuiswonen in Haarlemmermeer. De ligging is gunstig tussen de steden en alle openbaar vervoer. Maar er is een keerzijde: ze kunnen ook niet weg, want er is geen woning te vinden.
Wat is er aan de hand? Wat is het probleem en waarom kunnen we dit probleem niet oplossen?

Een titel waar zorg uit spreekt vraagt om een goed gesprek, met professionals die weten hoe de woonmarkt in elkaar zit en met de vragen en problemen van jongeren. Elkaar vertellen wat er speelt, en weten hoe het komt dat er zo weinig aanbod is, helpt. Niet om snel en woning te vinden maar om de oorzaken te begrijpen. Een snelkookpan met vragen, schetsen, beelden voor meedenkers van 18-35 jaar met Ymere, Timpaan en architect Richard Proudley.

Hoe willen jongeren wonen, wat zijn hun wensen, hoe ziet het eruit en zien zij kansen op onverwachte plekken? Wat kan wel? Is flexibel wonen een optie? Hoe denken jongeren over wonen in de jaren ’70-’80-’90-wijken?