Kansenborden

Van korte termijn verzilverkansen en lange termijn dromen over de Oostflank van Haarlemmermeer.

PITCHES: INNOVATIE & ERFGOED (LOW-, HIGH- & BIOTECH)
RECREATIEVE, CULTURELE EN LANDSCHAPPELIJKE KANSEN
WERK- EN LEEFMILIEUS

Startpunt is het afstudeeronderzoek van 6 studenten van de Hogeschool van Amsterdam: Atelier Oostflank | De metropolitane schaalsprong van de westelijke Randstad, van internationale positionering tot lokale identiteit