Wegen naar Welzijn // Op weg naar het paradijs

De kwaliteit van de leefomgeving in steden hangt af van gezonde en sociale wijken, voldoende geschikte woningen, een mix van voorzieningen en werklocaties, een groene en gezonde openbare ruimte en goede en duurzame bereikbaarheid.

We nodigen bewoners van Overbos uit om mee te denken en te ontwerpen.

Welke wegen leiden naar Winkelcentrum 't Paradijs?
Hoe paradijselijk kan de combinatie zijn van verkeer, spelen, parkeren en groen?

Dit is een participatieavond binnen het Ontwerpend Onderzoek in Overbos. De uitkomsten krijgen een plaats in de groeiende expositie in de Boskern.

Dit Ontwerpend Onderzoek heeft tot doel met kennis uit de wijk tot nieuwe ontwerpprocessen te komen. De uitkomsten dragen we over aan lokale en nationale partijen en kenniscentra.

C. Podium voor Architectuur
Studio Pallesh
PosadMaxwan

Bovenstaande afbeelding is gegenereerd door Artificiële Intelligentie (AI) met foto's van bewoners en paradijzen