3 dagen Circulair Maken: Makathon op het Fort bij Aalsmeer

Op 20, 21, 22 september organiseert Podium voor Architectuur met partners de Makathon Fort bij Aalsmeer, een leerproces van circulair denken, ontwerpen en maken. Centraal staat de vraag over de waarde en toekomstig 'gebruik' van landschappelijk en gebouwd erfgoed in een hoog dynamische regio met vele ruimtelijke- en integrale opgaven.

Ca 35 studenten van alle leeftijden en hun coaches verkennen de verdiepende betekenis en functie van het Fort. Van historisch object naar eigentijdse locatie voor ontmoeting, kennisdeling, ontwerp en maakplaats.

"Erfgoed is niet statisch, het beweegt mee met de tijd in gebruik en wat betreft beeld. Het verlangt niet alleen dat het wordt geconserveerd. Door analyse en ontwerp kunnen er keuzes worden gemaakt die erfgoed extra betekenis geven."

De Makathon start 20 sept 9.00 en eindigt met een presentatie en jurering op 22 sept 15.00-17.00.

Tussentijds meekijken kan ook tijdens de VIP tour op 21 sept 13.00-14.00 uur. ###

De Makathon zet in op bottom-up-innovatie en perspectiefveranderingen binnen de context van een integrale opgave - kleine heterogene groep – uitdagende locatie – methode Design Thinking. De casus wordt binnen korte tijd integraal verkend, ontworpen, gemaakt en gepresenteerd. Introductie en jurering van de opgave door inspirator Akademie van Bouwkunst Amsterdam.

Op de laatste dag organiseert Podium voor Architectuur een parallelle miniconferentie- ACCESSEN tot Erfgoed.

Kan circulair maken een impuls geven aan het toegankelijk en beleefbaar maken van erfgoedlocaties?

Voor ontwerpers, kunstenaars, (landschaps) architecten, circulair- en andere makers, erfgoeddeskundigen, beleidsmakers, bestuurders, broedplaatsen, studenten, planologen, sprekers en actieve meedenkers.

Deelnemers zien de studenten van de Makathon aan het werk en zijn aanwezig bij de presentatie en jurering.