MVDA // WUR Studio // Verkenningstocht Rijsenhout en Aalsmeer

In juni en juli van dit jaar gaat een groep studenten ruimtelijke planning van Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met een studio project in Rijsenhout en Aalsmeer. Samen met het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en het Urban Comfort Lab (onderdeel van het Amsterdam Metropolitan Institute) gaan de studenten werken aan ontwerpvoorstellen voor het verbeteren van de leefbaarheid rondom Schiphol.

Het Urban Comfort Lab doet onderzoek naar hoe de gebouwde omgeving invloed kan hebben op hoe het geluid van vliegtuigen lokaal wordt ervaren. Op dit moment worden deze aspecten nog niet meegenomen in de manier waarop de omgeving rond luchthavens wordt gepland en ontworpen. Voor de toepassing van het onderzoek van het Urban Comfort Lab wordt gezocht naar geschikte locaties voor living labs rond Schiphol. Voor de living labs is de centrale vraag hoe de gebouwde omgeving een bijdrage kan leveren aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied.

Waar hebben inwoners behoefte aan?

In dit project verkennen studenten van Wageningen University & Research (WUR) de mogelijkheden en invulling van living labs in Rijsenhout en Aalsmeer. Niet alleen de gebouwde omgeving, maar ook andere maatschappelijke en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen in de leefbaarheid van een buurt. Daarom gaan de studenten een begin maken met het peilen van waar inwoners behoefte aan hebben om hun omgeving leefbaarder te maken. Op 13 juni zullen de studenten hun eerste veldwerk doen in Rijsenhout en Aalsmeer.

“Hoe kan de leefbaarheid in verschillende gemeenschappen rondom Schiphol verbeterd worden voor 2040?”

Het doel van dit project is het ontwikkelen van concrete voorstellen voor de inrichting van de gebouwde omgeving rondom Schiphol, waarmee de leefbaarheid voor inwoners wordt verbeterd en het vliegtuiggeluid wordt verminderd. Hierbij werken de studenten niet alleen aan ontwerpvoorstellen voor de inrichting, maar ze maken ook voorstellen van hoe bewoners en andere belanghebbenden beter kunnen worden betrokken bij het ontwerpproces.

Presentatie van de resultaten

Op vrijdag 7 juli presenteren de studenten hun ontwerpvoorstellen. Iedereen is van harte welkom om de presentaties bij te wonen. Als u een uitnodiging met het programma voor de presentaties wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar .