Een stad van komen en een stad van gaan onder de Aalsmeerbaan

Een namiddag over de huisvestingsbehoefte en beperkingen in de regio, de status van arbeid, de huisvesting van migranten, jongeren en de ruimtelijke gevolgen van de demografische pieken en dalen. Met observaties, aanbevelingen en voorbeelden van concrete ruimtelijke ingrepen.

Podium voor Architectuur en Arcam werken samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen aan een serie Verwonderingstochten met dialoog, onder de banen, in het veld.

Wat is het DNA van dit gebied onder de Aalsmeerbaan en wat is er (wel) mogelijk ?

De dialoog op 25 januari is een vervolg op een Verwonderingstocht afgelopen najaar, in de luwte & off the record.

Het verslag is hier te lezen: Verwonderingstocht onder de Aalsmeerbaan: het dak op!

Foto: Theo Baart