‘Het (on)Zichtbare vs het ge(Da)teerde Landschap’

Sectie
Theo Baart

In de stad is het datalandschap nauwelijks zichtbaar en overal aanwezig. In het ruimtelijke landschap zijn 10 datacenters zichtbaar. Met technici, de branche, ontwerpers en beleidsmakers verkenden we samen met AIR Rotterdam in twee besloten sessies de stand, wat er staat te gebeuren, wie bepalend is, en wat de opgave is.

Hoever verwachten we te zijn rond 2032 en wat is de ontwerpopgave vanuit die verwachting?

Najaar 2019 organiseerden we samen met AIR twee verkennende en vertrouwelijke dialogen over de technische- en ontwerpopgave tussen nu en 2032. Een bijeenkomst in Rotterdam en een bijeenkomst in Haarlemmermeer. Deelname vanuit o.a. branche datacenters, installaties, provincie, gemeente, HNI, Waag society, architectuur, duurzaamheid, kennisinstellingen.

Fotograaf Theo Baart gaf op beide locaties een prikkelende visuele introductie. Moderator was Bart Cosijn.