DWVDA | Inspiratiesessie met experts

Sectie
Haarlemmermeer Groeit

Bureau De Zwarte Hond heeft in opdracht van de gemeente toekomstbeelden ontwikkeld van typische locaties. Inwoners hebben meegedacht over de toekomst via Swipocratie en interviews. Op 16 juni reflecteren experts op de beelden en vragen van Daan Zandbelt. Belangstellenden kunnen meekijken.

Gespreksleider: Menno van der Veen

Wat is er nodig bij de ontwikkeling van deze Verdichtingsvisie. Kan het? Hoe moet het? Hoe de omslag te maken? Een dialoog & reflectie met nationale en lokale experts en inspiratoren over de ontwikkeling van de Verdichtingsvisie van de gemeente Haarlemmermeer. Inspiratoren en lokale deskundigen reageren op concrete vragen en stellingen.

Focus op de thema’s:

 • Een woning voor iedereen | woningdifferentiatie | sociale cohesie
 • Gezondheid | bewegen | groen | geluid
 • Mobiliteit | deelmobiliteit | nabijheid | hub
 • Functiemenging | woon- werk gebieden | toekomst.

Experts | inspiratoren

 • Bernardina Borra: The Spontaneous City International, architect en onderzoeker functiemenging wonen & werken
 • Ivan Nio: onderzoeker stedelijkheid en sociale context
 • Steven Slabbers: Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie NH
 • Theo Baart: fotograaf en auteur

Experts met lokale focus

 • Jurgen van der Ploeg: FARO Architecten
 • Peter Heuvelink: directeur AM Noordwest AM
 • John van den Heuvel: senior Ontwikkelingsmanager BPD
 • Berdie Olthof: Feddes Olthof landschapsarchitecten

Het publiek kan reageren per chat - een selectie van de vragen wordt voorgelegd.

Live verslaglegging: Getekend Verslag


Link: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZyFL0KvkU