Flexmiddag, Flexwonen en Flexbouw

Op uitnodiging en inschrijving: Real time kennisuitwisseling Haarlemmermeer en Almere op 1,5 meter afstand. Een flexibele dialoog en dito excursie met focus op het experiment, de behoefte, tijdelijk of permanent, bestemmingsplannen, exploitatie, het functioneren en het vervolg. Een initiatief van Ymere en Podium voor Architectuur, gefaciliteerd door Woningbouwatelier gemeente Almere.

Pitches, dialoog en reflectie

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een introductie op Flexwonen
  • Woningbouwvereniging Zayas Janine van Heertum en Edwin Persaud van de Gemeente Den Bosch over de versnelling en opschaling van flexbouwen in Den Bosch
  • Programmamanager Vernieuwend Wonen Almere Tineke Lupi over Wiki House
  • Programmamanager Gebiedsontwikkeling Jacqueline Tellinga met een kritische reflectie op flexwonen en een introductie op de pilot ‘Bouwen door buurten’ en Homeruskwartier

Introductie op excursie

Leren en zien hoe het kan en dat het kan

  • Jacqueline Tellinga over BouwEXPO en Homeruskwartier met een diversiteit aan zelfbouw – hoe willen mensen wonen?
  • Projectleider Ymere Hicham Rmila over Nobelhorst: in 12 weken samen met Dura Vermeer prefab huizen bouwen

Excursie

Op excursie in twee groepen. Vanuit de introductie kan iedereen een persoonlijke route vinden, van locatie wisselen, of het tijdstip van vertrek bepalen.

Met aanwezigheid vanuit

Woningbouwcorporaties Ymere en Zayaz, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Woningbouwatelier Almere, gemeentes Almere, Den Bosch en Haarlemmermeer, actieve bewoners en (project)ontwikkelaars.