Het 2e innovatie- en kennisLAB Haarlemmermeer

Sectie
Wonen
Ontwerpen

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert MeerWaarde het tweede Innovatie- en KennisLAB in Haarlemmermeer. Podium verzorgt twee breakout-sessies over 'Actuele woonlandschappen'.

Tijdens deze middag word je meegenomen in de wereld van trends en wordt de vertaling gemaakt naar maatschappelijke vraagstukken. Welke uitdagingen en kansen brengen deze ontwikkelingen met zich mee? En wat vraagt dat van ons? Hoe gaan we om met nieuwe eisen die de samenleving aan ons stelt? Wat betekent dit voor inwoners in Haarlemmermeer? En hoe kunnen wij als professional of vrijwilliger daarop inzetten?

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers in Haarlemmermeer die met mensen werken binnen het sociaal domein en de aangrenzende domeinen.

Programma

  • Welkom door directeur bestuurder van MeerWaarde, Renata Fideli;

  • Een lezing van Wouter Hart over werken vanuit de bedoeling

  • Lancering van de nieuwe koers volwassenen;

  • Een inspirerende korte presentatie over het belang van preventie;

  • Een aantal persoonlijke korte verhalen waarmee de impact van het werk laten zien en ervaren.

Daarna volgen de twee breakout-sessies van Podium van ieder maximaal 40 minuten.

Breakout-sessies: Actuele woonlandschappen

In een actieve sessie met een schets van de actuele vraagstukken en het ophalen van behoeften ligt de focus op nieuwe woonvormen, samen leven, doorstroom, betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Wat is de behoefte aan flexibiliteit ten aanzien van wonen S/M/L: het individu versus het collectief.

Podium voor Architectuur verbeeldt de oogst van opgehaalde woonwensen met een introductie door Yvonne Lub. Mieke Elzenga, Stichting Liberterra Care spreekt over de kansen om boerderijen in te zetten voor nieuwe inclusieve woonvormen, werk en scholing. Met de focus op natuur en behoud van erfgoed.

Meer informatie

Klik hier