Passage Cpunt: Toekomstscenario’s voor Aalsmeer en Rijsenhout

In juni en juli van dit jaar ging een groep studenten ruimtelijke planning van Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met een studio project in Rijsenhout en Aalsmeer. Samen met het Podium voor Architectuur en het Urban Comfort Lab (onderdeel van Ams Institute) werkten de studenten aan ontwerpvoorstellen voor het verbeteren van de leefbaarheid rondom Schiphol.

Niet alleen de gebouwde omgeving, maar ook maatschappelijke en omgevingsfactoren spelen een rol in de leefbaarheid van een buurt. Daarom hebben de studenten aan de bewoners gevraagd: "Waar is behoefte aan om de omgeving leefbaarder te maken?"

Met de input van bewoners en met wetenschappelijke onderbouwing werkten vijf groepen aan vijf voorstellen voor de toekomst.

Van 3 september tot en met 28 oktober in de passage van Cpunt