Expo Overbos als Nieuw Erfgoed krijgt een vervolg

De expositie Overbos als Nieuw Erfgoed in De Meerse is net voorbij. Een deel gaat nu door naar Haarlemmermeermuseum de Cruquius. Waarschijnlijk verhuist de expositie in het voorjaar naar de locatie waar het over gaat, in wijkcentrum De Boskern Overbos.

Jongeren denken na over de waarde van een van de vele naoorlogse wijken in Haarlemmermeer. De startvraag is: wat is de waarde van Overbos? Hoe kunnen we de waarde versterken voor nu en de toekomst?

De vraag werkt als positieve kijkwijzer. Jongeren ontwerpen mee aan hun toekomst: hoe pakken we de woningnood aan? Gaan we nieuwe woningen bouwen in het resterende groen, op lege plekken in bestaande steden of kunnen we bestaande wijken aanpassen zonder alles af te breken?

Jongeren

Opvallend veel jongeren werken mee aan het onderzoekend ontwerpen, zoals leerlingen van het Kaj Munk College. Minecraft is een prima ontwerp manier om snel te verbeelden hoe een woning opgebouwd kan worden, een busbaan overbrugd met appartementen, hoe groen door de wijk kan slingeren.

Participatie

Hoe kunnen we goed wonen, werken, leven in een wijk uit de jaren tachtig? In een participatieproces denken de bewoners al een half jaar mee met de lokale architecten Milad Pallesh en Richard Proudley. Persoonlijke verhalen en herinneringen vormen het erfgoed van de wijk.

Een begeleidend logboek brengt het proces van participatie en onderzoekend ontwerp in beeld, met historische impressies van de wijk.