excursie

Fietsexcursie vanuit verhalen naar kansen in Rijsenhout - Dag van de Architectuur

Ga mee met de fietstocht langs de kansrijke ingrediënten en locaties in en om Rijsenhout waar we de verwondering delen van deze parel aan de Westeinderplas. We staan stil bij de dijk dat ooit het centrum van Haarlemmermeer was. Rijsenhout als groen kloppend hart. 

Onderweg stapelen we verhalen en zoeken we duurzame kansen voor het dorp. We fietsen in twee groepen met erfgoeddeskundige Kathrin Hannen en bewoner/stedenbouwkundige Piet Brandjes.

Voor wie?
Voor mensen van buitenaf én bewoners van Rijsenhout.

Kajak mee onder NAP!

Met een unieke kajak-excursie verkent Podium voor Architectuur de bodem van de Haarlemmermeer. Wat treffen we aan op 4 meter onder NAP? Hoe ziet de polder eruit vanaf maaiveldhoogte? En hoe drukt het water ook bijna 170 jaar na de drooglegging nog altijd zijn stempel op Haarlemmermeer?

Tijdens een kajaktocht door de polder verkennen we deze vragen en ervaren we onze leef- en werkomgeving vanuit een nieuw perspectief. Kortom: Een unieke blik op het gelaagde landschap van Haarlemmermeer.

Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

OP MAAT - Fietsen door de lagen van het landschap van Haarlemmermeer

Haarlemmermeer heeft een rijkdom aan landschappen. Hoe zijn ze te onderscheiden? Waar houdt een landschap op en waar begint het? Tijdens de Ringbiënnale kunt u ook per fiets proeven van het landschap van Haarlemmermeer.

U fietst langs werklandschappen met boerderijen, kantoren en bedrijventerreinen. Infrastructurele landschappen die de landbouwgronden doorsnijden. Ook krijgt u zicht op de schaalgroottes in woonmilieus en de typische archetypes in Haarlemmermeer: schuren. 

Excursie stationszone Breda | Den Bosch

Waar ligt de kracht en kans voor een stationsgebied? Podium voor Architectuur en Hoofddorp Centraal nodigen u uit voor een inspiratie-excursie naar twee opmerkelijke stationsgebieden, waar centrum en station, vergelijkbaar met Hoofddorp, niet vanzelfsprekend gunstig liggen ten opzichte van elkaar. Op beide locaties geeft een betrokken projectmanager een rondleiding.

BUSEXCURSIE 'Ode aan de Landbouw'

Haarlemmermeer heeft een rijkdom aan landschappen. Hoe zijn ze te onderscheiden en te fotograferen? Waar houdt een landschap op en waar begint het? Vanuit gebruik, vanuit waarde, vorm of functie? 

Podium voor Architectuur en PARK21 roepen (amateur)fotografen op om vanuit persoonlijke visie een Ode aan de Landbouw te verbeelden vanuit de thema’s. Een selectie van ca. 25 foto’s zal te zien zijn in de buitenexpositie tijdens de Ringbiënnale op 16, 17, 18 september en drie daarop volgende weken.

Pagina's

Subscribe to RSS - excursie