expertmeeting

Tussen Nu & Toekomst Station | Beukenhorst-West | Centrum

Voor het gebied rondom het station tot aan het centrum van Hoofddorp zijn uitgangspunten bepaald in de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030. De gemeente staat nu, samen met bewoners, gebruikers en (markt)partijen, voor de opgave om hier een goede invulling aan te geven volgens een zogenoemd ‘open planproces’. Hierbij ruilt de gemeente haar traditionele hiërarchische rol in voor een meer verbindende en faciliterende rol. Dit past bij de moderne netwerksamenleving.

Sport & Architectuur

Podium voor Architectuur organiseert op woensdag 4 september een expertmeeting over sport & architectuur in Haarlemmermeer. Het gebouw als business case, de architectuur in de rol van betekenisgeving en branding, sport en architectuur als lifestyle en motor voor grootschalige ontwikkeling.

Expertmeeting ACT!

De besloten bijeenkomst is bedoeld voor experts, partners, marktpartijen en studenten van de HvA. De expertmeeting is gericht op het denken in kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van ACT samen met experts, partners en marktpartijen. Kernvragen zijn hoe zich een dergelijk groot gebied op een economisch aantrekkelijke en leefbare manier voor de komende dertig jaar kan ontwikkelen. Wat is de betekenis van ACT voor de regio als internationale vestigingslocatie? In samenwerking met SADC en de HvA Toegang: op uitnodiging

Pagina's

Subscribe to RSS - expertmeeting