expertmeeting

Werklust: een werk in uitvoering - expertmeeting transformatie Haarlemmermeer en omstreken door de ogen van Theo Baart

Werk in uitvoering is een eerste expertmeeting uit de reeks Werklust. Een groeiend project van een serie foto's waarin de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken wordt verbeeld. In 1999 verscheen het boek Bouwlust over de verstedelijking van het gebied rondom Hoofddorp. Sinds september 2013 werkt Theo Baart aan een vervolg dat november 2015 verschijnt onder de titel Werklust. De gelijknamige krant gericht op een breed publiek verschijnt in januari, gelijktijdig met een preview op de gevel van Het Cultuurgebouw.

Symposium: Op weg naar een betere luchthavenregio / Towards a Better Airport Region

Het landschap van Haarlemmermeer is onlosmakelijk verbonden met de luchtvaart. Wat is de toekomst van de luchthaven Schiphol? Wat laat internationaal perspectief zien? Hoe lopen kringlopen en stromen rond de luchthaven Schiphol? In vervolg op de lezingen Bewegingen rond de luchthaven en AirportCity, najaar 2012 en 2013, organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met de Universiteit Zurich, ETH een symposium over een betere luchthavenregio. 

Tussen Nu & Toekomst Station | Beukenhorst-West | Centrum

Voor het gebied rondom het station tot aan het centrum van Hoofddorp zijn uitgangspunten bepaald in de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030. De gemeente staat nu, samen met bewoners, gebruikers en (markt)partijen, voor de opgave om hier een goede invulling aan te geven volgens een zogenoemd ‘open planproces’. Hierbij ruilt de gemeente haar traditionele hiërarchische rol in voor een meer verbindende en faciliterende rol. Dit past bij de moderne netwerksamenleving.

Sport & Architectuur

Podium voor Architectuur organiseert op woensdag 4 september een expertmeeting over sport & architectuur in Haarlemmermeer. Het gebouw als business case, de architectuur in de rol van betekenisgeving en branding, sport en architectuur als lifestyle en motor voor grootschalige ontwikkeling.

Expertmeeting ACT!

De besloten bijeenkomst is bedoeld voor experts, partners, marktpartijen en studenten van de HvA. De expertmeeting is gericht op het denken in kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van ACT samen met experts, partners en marktpartijen. Kernvragen zijn hoe zich een dergelijk groot gebied op een economisch aantrekkelijke en leefbare manier voor de komende dertig jaar kan ontwikkelen. Wat is de betekenis van ACT voor de regio als internationale vestigingslocatie? In samenwerking met SADC en de HvA Toegang: op uitnodiging

Pagina's

Subscribe to RSS - expertmeeting