expertmeeting

Inspiratiebijeenkomst Innovatie in het Voortgezet Onderwijs

Podium voor Architectuur en Pier K organiseren een inspiratiebijeenkomst Innovatie in het Voortgezet Onderwijs, op 14 januari 2016. Een middag waarop we samen willen nadenken over innovatie in het voortgezet onderwijs en over de betekenis van cultuur- en ontwerpvakken voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerlingen, de samenleving, de tijdgeest en de toekomst.

Symposium: DNA van een betere luchthavenregio

Sinds 2012 organiseert Podium voor Architectuur een luchthavensymposium. De wereldorde verandert en daarmee de posities van de luchthavens die ertoe doen. Wat betekent deze ontwikkeling voor Schiphol? De beleidsdiscussie lijkt niet verder te reiken dan de start- en landingsbanen en de aansluiting op het openbaar vervoer van Amsterdam. Er zijn echter meer factoren die de luchthaven uniek maken: het ommeland, ofwel de Metropo(o)lder, met lucht, water, ruimte en een uitstekende infrastructuur.

Werklust, een werk in uitvoering - 5e en laatste expertmeeting - toekomst van de ruimtelijke ordening

Op dinsdag 9 juni vindt de vijfde en laatste expertmeeting van Werklust plaats. Tijdens deze laatste bijeenkomst reflecteren Hans Leeflang (directeur Strategie, Kennis en Innovatie van het ministerie I&M) en Wim van der Lee (procesmanager gemeente Haarlemmermeer) over de toekomst van de ruimtelijke ordening. 

Werklust, een werk in uitvoering - Expertmeeting 4 - De circulaire economie van de Westas

Werklust is een groeiend project en verbeeldt in een serie foto's de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken gemaakt door Theo Baart. Het project beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. Werklust wordt in de eerste helft van 2015 getoond als een werk in uitvoering in de vorm van: een album (deze ligt ter inzage bij ons), zes expertmeetings, een krant en een preview op Het Cultuurgebouw.

Werklust, een werk in uitvoering - Expertmeeting 3 / onthulling gevelfoto, album en krant

Werklust is een samenwerkingsproject van fotograaf Theo Baart en het Podium voor Architectuur. Een groeiend project en verbeeldt in een serie foto’s de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken. Het beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. De infrastructuur levert niet alleen verbindingen tussen plekken op: het worden plekken waar vooral gewerkt wordt. Werklust visualiseert en archiveert de fysieke situatie, en gaat ook in op vragen en kansen voor de toekomst.

Werklust, een werk in uitvoering - Expertmeeting 2

Werklust is een samenwerkingsproject van fotograaf Theo Baart en het Podium voor Architectuur. Een groeiend project en verbeeldt in een serie foto’s de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken. Het beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. De infrastructuur levert niet alleen verbindingen tussen plekken op: het worden plekken waar vooral gewerkt wordt. Werklust visualiseert en archiveert de fysieke situatie, en gaat ook in op vragen en kansen voor de toekomst.

Werklust: een werk in uitvoering - expertmeeting transformatie Haarlemmermeer en omstreken door de ogen van Theo Baart

Werk in uitvoering is een eerste expertmeeting uit de reeks Werklust. Een groeiend project van een serie foto's waarin de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken wordt verbeeld. In 1999 verscheen het boek Bouwlust over de verstedelijking van het gebied rondom Hoofddorp. Sinds september 2013 werkt Theo Baart aan een vervolg dat november 2015 verschijnt onder de titel Werklust. De gelijknamige krant gericht op een breed publiek verschijnt in januari, gelijktijdig met een preview op de gevel van Het Cultuurgebouw.

Symposium: Op weg naar een betere luchthavenregio / Towards a Better Airport Region

Het landschap van Haarlemmermeer is onlosmakelijk verbonden met de luchtvaart. Wat is de toekomst van de luchthaven Schiphol? Wat laat internationaal perspectief zien? Hoe lopen kringlopen en stromen rond de luchthaven Schiphol? In vervolg op de lezingen Bewegingen rond de luchthaven en AirportCity, najaar 2012 en 2013, organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met de Universiteit Zurich, ETH een symposium over een betere luchthavenregio. 

Pagina's

Subscribe to RSS - expertmeeting