expertmeeting

Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwerpopgave van het landschap?

Programma:

Symposium: Het Volgende Woonlandschap

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Nederlandse landschap te koesteren en wat is de verstedelijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers, planologen, economen en sociologen bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen. 

Programma en sprekers

Ochtendprogramma
8.00 – 12.00 uur

Logistiek | Circulariteit - expertmeeting

Na twee geslaagde bijeenkomsten over Stadslogistiek en Big Data geven we verschillende experts het woord over hoe de logistiek zich aan kan passen aan de circulaire economie. Wat is de potentie van de circulaire economie en wat is de invloed hiervan op de logistiek? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

Sprekers:
Paul Jansen, SADC
Peter Bruun, Bean to Barrel
Maurits Korse, gemeente Haarlemmermeer (o.v.)
Diederik Notenboom, De Meerlanden

(T)huis voor Ontheemden 5 - Kansen in de polder (op naar een manifest)

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? 

Op 20 april j.l. spraken we met hoofdrolspelers uit Haarlemmermeer over de stand van zaken en kansen voor statushouders. We eindigden bij het voorstel voor een manifest voor een vrije zone voor experiment, waarbinnen plaats is voor werken, leren, bouwen met ontheemden. Intussen hebben we reacties en aanvullingen ontvangen op het concept.

Logistiek | Big Data - expertmeeting

Na een geslaagde eerste bijeenkomst over Stadsdistributie geven wij woensdag 15 juni verschillende experts het woord over hoe logistiek en Big Data verbonden zijn. Hoe kan de toekomst van de logistiek eruit zien door de toepassing van Big Data?
 
Hoe kun je transportstromen optimaliseren en slimmer maken met behulp van data? Wie zijn eigenaar van deze data? Wat is de rol van de overheid in het beheren en toepassen ervan? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

Sprekers

Inspiratiesessie Design Thinking (deel II) - toepasbaarheid in het VO

Op 14 januari j.l. ging een breed gezelschap met elkaar in gesprek over innovatie binnen het voortgezet onderwijs geïnspireerd door Design Thinking. Dat smaakte naar meer. Daarom organiseren wij een vervolgsessie op 21 april. U bent van harte uitgenodigd bij deze sessie aanwezig te zijn. 

Met 2 sprekers en verschillende bespreekrondes gaan we concreet aan de slag. 
Wat houdt Design Thinking in? En waarom en hoe zetten we het in op verschillende onderwijsniveaus?

(T)huis voor Ontheemden 4 - De Dialoog: kansen in de polder

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? Hoe leren we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een serie lezingen en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een wisselend perspectief en poneert een vraag, een registratie of een oplossing binnen de lokale opgave.

(T)huis voor Ontheemden 3 - De spontane stad met Gert Urhahn

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? Hoe leren we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een serie lezingen en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een wisselend perspectief en poneert een vraag, een registratie of een oplossing binnen de lokale opgave.

Bouwen als maatpak: gelijkvloers wonen

Naar aanleiding van de enquête Vitaal ouder worden in Tudorpark van Beyond Now geven drie ontwerpbureaus een presentatie over hun ontwerpanalyse en presenteren zij hun eigen visie op vitaal ouder worden.

Vervolgens zullen deze verder worden uitgewerkt tijdens de ontwerpworkshops. De uitkomsten worden vertaald naar locatie specifieke woonproducten (Tudorpark). Ieder bureau zal zich op een specifiek onderdeel richten.

Pagina's

Subscribe to RSS - expertmeeting