bijeenkomst

Makersplaats Metropolder: wie doet mee?

De Makersplaats is een ontmoetingsplaats waar ondernemers, onderzoekers en ontwerpers van jong tot oud kunnen experimenteren, waar kennis circuleert en waar concreet getest kan worden. Wat zijn de primaire behoeften? Wat zijn de eerste stappen die genomen moeten worden voor een Makersplaats in Haarlemmermeer? 

Om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, zijn we op weg naar vernieuwing in producten vanuit een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, ondernemers, ontwerpers en technici.

Dialoog Energietransitie Haarlemmermeer: van technisch naar sociale en ruimtelijke ontwerpopgave

De hoeveelheid informatie over de ophanden zijn de energietransitie creëert behoefte aan inzicht in de ruimtelijke consequenties. Wat is de stand van zaken in Haarlemmermeer? Wie heeft en geeft inzicht in de ruimtelijke gevolgen? Wat is de sociale opgave? Wat is ieders rol en zijn ruimtelijk ontwerpers (voldoende) betrokken? Hoe kan erfgoed als onderlegger een rol spelen?

Op 20 november a.s. organiseren we een gesprek over de opgave en de weg naar een integraal ontwerp met alle partijen die een (onverwachte) rol (kunnen) hebben.

Proeverij van Erfgoed

Ontmoet liefhebbers van erfgoed, voedsel en circulariteit in Haarlemmermeer tijdens een zintuigprikkelende proeverij.

Podium voor Architectuur organiseert samen met Kunstfort bij Vijfhuizen en Haarlemmermeermuseum De Cruquius op 7 september 2018, de dag vóór Monumentendag, een Proeverij van Erfgoed in C-Bèta, de ruimte voor circulaire ontwikkeling. Voor geïnteresseerden, genieters, professionals, hun relaties en buren.

Informatiemarkt Wonen in Haarlemmermeer

Kom naar de informatiemarkt over wonen in het Raadhuis in Hoofddorp. Laat u informeren bij een van de meer dan 50 stands over: 

- plannen voor nieuwe woonwijken en andere ontwikkelingen;  
- de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongeren en iedereen die dat nodig heeft;
- de activiteiten die meedoen, prettig en veilig leven in een wijk mogelijk maken voor iedereen 

Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander - Dag van de Architectuur

Steeds meer mensen hebben de behoefte om hun woongedrag te veranderen op weg naar een betere wereld, een betaalbaar of zelfvoorzienend leven. Ook in Nederland wordt wonen met een kleine footprint populair. Hoe klein is klein? Hoe houden we het leefbaar en aantrekkelijk? Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten? Hoe kunnen we bouwmateriaal circulair inzetten?

Monument van het jaar 2017

Met de verkiezing 'Monument van het Jaar' wil gemeente Haarlemmermeer de aandacht vestigen op het bijzondere en diverse culturele erfgoed in Haarlemmermeer.

Eén van de doelen is het zichtbaarder en bekender maken van het erfgoed in onze gemeente. Er wordt aangesloten bij op de landelijke Open Monumentendag. Dit jaar is het thema: boeren, burgers en buitenlui. De Erfgoedcommissie heeft drie monumenten uitgekozen die het beste aansluiten bij dit thema. 

De genomineerde monumenten zijn:

Proeverij van (Stil)Leven

Hoe kan voedselproductie bijdragen aan Het Volgende Landschap? Welke betekenis kennen we het landschap toe? Proeven van (Stil)Leven vormt het jaarlijkse moment waarop het regionale voedselnetwerk de ruimtelijke en economische betekenis van voedselproductie in de regio bespreekt.

Pagina's

Subscribe to RSS - bijeenkomst