lezing

Werklust, een werk in uitvoering - Expertmeeting 4 - De circulaire economie van de Westas

Werklust is een groeiend project en verbeeldt in een serie foto's de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken gemaakt door Theo Baart. Het project beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. Werklust wordt in de eerste helft van 2015 getoond als een werk in uitvoering in de vorm van: een album (deze ligt ter inzage bij ons), zes expertmeetings, een krant en een preview op Het Cultuurgebouw.

Ringbiënnale: op reis door Haarlemmermeer. Vijf routes en tussenstops in het landschap van pioniers, polders & proeverijen

Podium voor Architectuur organiseert samen met Museum de Cruquius, Kunstfort bij Vijfhuizen en Historisch Museum Haarlemmermeer de Ringbiënnale. Twee weekenden in september met een vol (cultureel) programma over de transitie van de polder, pioniers en de essentiële elementen uit Haarlemmermeer: water, energie, voedsel en grondstoffen. In

Tussen Nu & Toekomst Station | Beukenhorst-West | Centrum

Voor het gebied rondom het station tot aan het centrum van Hoofddorp zijn uitgangspunten bepaald in de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030. De gemeente staat nu, samen met bewoners, gebruikers en (markt)partijen, voor de opgave om hier een goede invulling aan te geven volgens een zogenoemd ‘open planproces’. Hierbij ruilt de gemeente haar traditionele hiërarchische rol in voor een meer verbindende en faciliterende rol. Dit past bij de moderne netwerksamenleving.

3D-printing en grondstofkringlopen

Op 20 maart organiseert het Podium voor Architectuur samen met Schiphol Area Development Group (SADC) de derde bijeenkomst in de reeks ‘Hoe duurzaam is duurzaam’, gericht op het denken over produceren-consumeren. Tijdens de bijeenkomst geven drie sprekers hun visie op nieuwe technieken en materialen voor producten en bouwonderdelen.

Duurzame mobiliteit

In januari en februari organiseert het Podium voor Architectuur een lezingenreeks ‘Hoe duurzaam is duurzaam?’, gericht op het denken over produceren-consumeren. Op donderdag 23 januari start de lezingenreeks met het thema Duurzame mobiliteit.

Wanneer is iets duurzaam? Hoe verhoudt een concept van leasen, lenen en delen zich tot een maatschappij waarin ambacht en maakbaarheid voor het individu steeds dichterbij komen? Deze vragen staan centraal tijdens de lezingenreeks over transitie en ontwerpprocessen.

Lezingenreeks AirportCity: AirportCity & Metropolitane Strategie & Connectivity

Op vrijdag 15 november spreekt Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken (Wibaut leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam), over 'Stad in de stad'. Een luchthaven is net als een zeehaven een gespleten persoonlijkheid. Enerzijds is hij knooppunt in wereldwijde netwerken die razendsnel veranderen en waarbinnen hij zijn positie nauwlettend moet bewaken.

Pagina's

Subscribe to RSS - lezing