lezing

Lezing over architect J.F. Berghoef

De werkgroep Architectuur en Monumenten van stichting KCA laat u op een geheel eigentijdse manier  kijken naar het werk van de in Aalsmeer geboren architect Johannes Fake Berghoef (1903-1994). Dr. Jennifer Bosch-Meyer is door de werkgroep uitgenodigd om de lezing te geven. Zij is vorig jaar gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, met een geheel eigen visie op het werk van J.F. Berghoef. 

Lezing 1 (T)huis voor Ontheemden

De opening van de tentoonstelling (T)huis voor Ontheemden op 2 februari a.s. start met lezingen van Marcel van Heck en drie jonge fotografen Loek van Vliet, Kim Tieleman en Vincent Van Gaalen. Marcel van Heck presenteert namens Atelier Rijksbouwmeester de uitkomsten van de prijsvraag ‘A Home Away from Home’. Fotografen Loek van Vliet,  Kim Tieleman en Vincent Van Gaalen vertellen in hun lezing over het project ‘Can(t) Live (T)here’.

Marcel van Heck: 'A Home Away from Home'

Tentoonstelling (T)huis voor Ontheemden

60.000 asielaanvragen in 2 jaar tijd en 16.000 statushouders in afwachting van huisvesting. De komst van zoveel statushouders vormt een morele en organisatorische uitdaging voor onze samenleving.
Wie vangt ze op? En waar? Wat voor woningen zijn geschikt? En hoe kun je als ontwerper bijdragen aan integratie en begrip?

Het Podium voor Architectuur organiseert van 2 t/m 26 februari 2017 de tentoonstelling '(T)huis voor Ontheemden' over de ontwerpkwesties bij het huisvesten van statushouders. 

(T)huis voor Ontheemden 4 - De Dialoog: kansen in de polder

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? Hoe leren we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een serie lezingen en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een wisselend perspectief en poneert een vraag, een registratie of een oplossing binnen de lokale opgave.

(T)huis voor Ontheemden 3 - De spontane stad met Gert Urhahn

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? Hoe leren we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een serie lezingen en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een wisselend perspectief en poneert een vraag, een registratie of een oplossing binnen de lokale opgave.

Symposium: DNA van een betere luchthavenregio

Sinds 2012 organiseert Podium voor Architectuur een luchthavensymposium. De wereldorde verandert en daarmee de posities van de luchthavens die ertoe doen. Wat betekent deze ontwikkeling voor Schiphol? De beleidsdiscussie lijkt niet verder te reiken dan de start- en landingsbanen en de aansluiting op het openbaar vervoer van Amsterdam. Er zijn echter meer factoren die de luchthaven uniek maken: het ommeland, ofwel de Metropo(o)lder, met lucht, water, ruimte en een uitstekende infrastructuur.

Hoofddorp Centraal: expositie uitkomsten, 'de improvisatiemaatschappij' en jazz

De tweede processtap van Hoofddorp-Centraal wordt op 9 april 2015 feestelijk, maar ook informatie afgerond. U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de speciale expositie over de uitkomsten van het open proces, aangevuld met input van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  Voorafgaand aan de opening vertelt Hans Boutellier over de improvisatiemaatschappij. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Programma deel 1

Openbaar

Pagina's

Subscribe to RSS - lezing