architectenworkshop

Ontwerpatelier (T)Huis voor spoedzoekers

Podium voor Architectuur en Ymere organiseren een ontwerponderzoek (T)huis voor Spoedzoekers. In een participatief ontwerpproces gaan Podium voor Architectuur en Ymere in samenwerking met andere partners ontwerpend onderzoeken hoe we de gevarieerde groep spoedzoekers een passend nieuw (T)huis kunnen bieden dat bijdraagt aan integratie en een positieve impuls kan geven aan de woningmarkt.

Ontwerpworkshop 'Wie Wil Wonen?'

De ontwerpworkshop op 9 oktober tijdens Proefstation Hoofddorp en het vervolg hiervan op 24 november waren een groot succes. We hebben toen gesproken en gewerkt aan plattegronden en mogelijkheden in en rond het pand aan Neptunusstraat 2 in Beukenhorst-West.

Dit gaat een vervolg krijgen op woensdag 10 februari. We gaan verder met waar we gebleven zijn onder begeleiding van Peter van Assche van bureau SLA, samen met de eigenaar van het pand. Onderwerpen zijn: jongerenhuisvesting en functiedeling in een pand.

Moderne architectuur

In deze kennismakingscursus architectuur krijgt u het basisgereedschap om architectuur te leren zien. U maakt kennis met het werk van toonaangevende architecten; vanuit de vorige eeuw tot en met ontwerpen van hedendaagse vakgenoten. U leert samenhangen te zien, achterliggende gedachten te lezen en gebouwen in de context van hun tijd te plaatsen. Deze cursus werkt met voordrachten en korte, interactieve presentaties.

les 1: een valse start (architectuurstromingen aan het einde van de 19e eeuw)

Subscribe to RSS - architectenworkshop