technasium

Podium als opdrachtgever voor pre-meesterproeven

Vanaf oktober begeleidt het Podium 4 groepen leerlingen uit 4 havo die werken aan hun pre-meesterproef; een voorstadium van de meesterproef ter afronding van het Technasium. Op basis van actuele projecten bij het Podium en wensen en interesses van leerlingen zijn opdrachten gevormd waarvoor de leerlingen tot aan januari onderzoek doen.

Vraaggericht Bouwen

Van november tot en met januari hebben Technasiumleerlingen van het Kaj Munk College onder begeleiding van het Podium voor Architectuur gewerkt aan het O&O-project ‘Vraaggericht Bouwen’. Op vrijdagmiddag 17 januari verzamelden zich dertig leerlingen uit de vierde klas bij opdrachtgever Ymere, om hun ontwerpen te presenteren in een digitale presentatie en expositie. Een jury bestaande uit wethouder Jeroen Nobel, directeur Fred de Ruyter, projectontwikkelaar Jakob Spakman en architect Joost Valk beoordeelde de plannen.

Subscribe to RSS - technasium