Werklust: een werk in uitvoering - expertmeeting transformatie Haarlemmermeer en omstreken door de ogen van Theo Baart

Omlegging A9 bij Badhoevedorp - Foto: Theo Baart

Werk in uitvoering is een eerste expertmeeting uit de reeks Werklust. Een groeiend project van een serie foto's waarin de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken wordt verbeeld. In 1999 verscheen het boek Bouwlust over de verstedelijking van het gebied rondom Hoofddorp. Sinds september 2013 werkt Theo Baart aan een vervolg dat november 2015 verschijnt onder de titel Werklust. De gelijknamige krant gericht op een breed publiek verschijnt in januari, gelijktijdig met een preview op de gevel van Het Cultuurgebouw. Een tentoonstelling in Galerie De Meerse volgt in 2016. 

In de opmaat naar publicatie en tentoonstelling organiseert het Podium Architectuur een reeks expertmeetings waarbij de verbindingen die Theo Baart fotografeert aanleiding vormt voor presentaties en debatten. Doel is om een wisselwerking te laten ontstaan tussen enerzijds verbeelding en anderzijds de ideevorming omtrent gebruik en kwaliteit van het alledaagse landschap.

Werklust is een samenwerkingsproject van fotograaf Theo Baart en het Podium voor Architectuur. Het groeiende project beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. De infrastructuur levert niet alleen verbindingen tussen plekken op; het worden plekken waar vooral gewerkt wordt. Werklust visualiseert en archiveert de fysieke situatie, en gaat ook in op vragen en kansen voor de toekomst. 

Programma
Op 13 november spreekt Jandirk Hoekstra, landschapsarchitect en Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Noord-Holland (PARK) over de verbindende en versnipperende werking van infrastructuur. Wat is de rol van infrastructuur en knooppunten in het landschap? Is infrastructuur een kans of een obsessie? Hoe kunnen we het landschap in de Metropoolregio Amsterdam dankzij of ondanks de uitdijende infrastructuur krachtiger maken? 

Theo Baart presenteert een eerste foto en geeft een korte toelichting op zijn project. Het album Bouwlust/Werklust ligt komend jaar als een 'werk in uitvoering' het Cultuurgebouw. een album met 40 foto's uit Bouwlust dat in zes etappes transformeert naar Werklust.

Aanmelden
Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij! 
Aanmelden kan tot 10 november door een mail te sturen naar info@podiumarchitectuur.nl 

Partners
De fotografie voor Werklust wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds. De expertmeetings, verslaglegging, publicatie en presentaties door financiële ondersteuning van Rabobank Regio Schiphol, Schiphol Trade Park, APPM, management consultants en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vrienden Stichting Podium Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol. 

 

Programma