Werklust, een werk in uitvoering - Expertmeeting 4 - De circulaire economie van de Westas

Werklust is een groeiend project en verbeeldt in een serie foto's de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken gemaakt door Theo Baart. Het project beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. Werklust wordt in de eerste helft van 2015 getoond als een werk in uitvoering in de vorm van: een album (deze ligt ter inzage bij ons), zes expertmeetings, een krant en een preview op Het Cultuurgebouw.

Op 19 maart spreken Jan Rutten (communicatie deskundige), Paul Jansen (commercieel directeur SADC) en Sander van Voorn (programmamanager Greenport Aalsmeer) over ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie binnen de Westas (het gebied tussen de haven Amsterdam, Schiphol en Greenport Aalsmeer). 

Programma
SADC, Havenbedrijf Amsterdam en projectbureau Westpoort hebben een Manifest opgesteld over de mogelijkheden van de Westas. Jan Rutten heeft als onderdeel daarvan een position paper opgesteld over de Westas en de circulaire economie. Hij trapt af met een introductie over het gebied en de mogelijkheden. 

Paul Jansen spreekt over de gebiedsontwikkeling van Schiphol Trade Park en in het bijzonder de ontwikkeling van het plangebied The Valley. Daar zal een 'Hotbed voor Circulaire Economie' worden gerealiseerd. 

Aansluitend spreekt Sander van Voorn. Hij is als programmamanager verantwoordelijk voor de voortgang van het programma van activiteiten dat zorg draagt voor het behoud en de versterking van de internationale concurrentiepositie van de sierteelt in de regio Aalsmeer. Hij gaat in op de mogelijkheden voor een CO2- en warmtenet voor de tuinbouw. 

Afsluitend spreken we met de aanwezigen over het verder invullen en concretiseren van het verhaal van de Westas. Waar liggen kansen en belemmeringen voor een meer circulaire economie voor dit gebied? Waar liggen raakvlakken? Welke rol kunnen de Provincie en Gemeente hierin spelen? 

Theo Baart geeft tenslotte een korte toelichting op zijn project Werklust. 

Aanmelden?
Stuur een mail naar info@podiumarchitectuur.nl 

Meer informatie
www.werklust.nu