Werklust, een werk in uitvoering - 5e en laatste expertmeeting - toekomst van de ruimtelijke ordening

Toekomst van de ruimtelijk ordening - Foto: Theo Baart

Op dinsdag 9 juni vindt de vijfde en laatste expertmeeting van Werklust plaats. Tijdens deze laatste bijeenkomst reflecteren Hans Leeflang (directeur Strategie, Kennis en Innovatie van het ministerie I&M) en Wim van der Lee (procesmanager gemeente Haarlemmermeer) over de toekomst van de ruimtelijke ordening. 

Hans Leeflang spreekt vanuit een Haags perspectief over de verandering in de systematiek van het ruimtelijk ordenen, de relevantie van de instituties in de netwerksamenleving en de multirol van de overheid. Wie let er nog op verbindingen? 

Paul Bos zal vervolgens spreken over de AirportFarm en de rol van voedsel bij ruimtelijke ordening.

Aansluitend vertelt Wim van der Lee over Hoofddorp Centraal, een open proces waarbij bewoners samen met vastgoedeigenaren, ondernemers, werkenden en andere betrokkenen ontwerpen aan drie perspectieven voor het gebied tussen station Hoofddorp en het centrum. 

Afsluitend wordt er onder begeleiding van de moderator met de aanwezigen gesproken over visie en kwaliteitsbewaking in de Ruimtelijke Ordening. Wie bewaakt de kwaliteit van de hoofdstructuren nu de overheid op Rijksniveau aan het decentraliseren is? Wat is de nieuwe rol van lagere overheden? Hoe kan deze transitie binenn de gemeente vorm krijgen? 

Theo Baart tenslotte geeft een korte toelichting op zijn project Werklust. Werklust is een groeiend project en verbeeldt in een serie foto's de transformatie van Haarlemmermeer en omstreken gemaakt door Theo Baart. Het project beziet de regio als een infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch gegroeid of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. Werklust wordt in de eerste helft van 2015 getoond als een werk in uitvoering in de vorm van: een album (deze ligt ter inzage bij ons), zes expertmeetings, een krant en een preview op Het Cultuurgebouw.

Meer informatie over het project vindt u op www.werklust.nu 

Aanmelden
Voor de expertmeeting kunt u zich voor 5 juni aanmelden via info@podiumarchitectuur.nl