WeMakeThe.Landscape: landschap & erfgoed als drager van gebiedsontwikkeling

We make the landscape

Met WeMakeThe.Landscape neemt Haarlemmermeer een eigen standpunt in op het thema WMT.C. De focus ligt op de identiteit van Haarlemmermeer. Dialoog en excursies bewegen langs de grote opgaven en de polderlinten.

Hoe kunnen landschap en erfgoed als drager van gebiedsontwikkeling worden ingezet? Kan het agrarisch landschap een nieuwe betekenis krijgen binnen de MRA? Past een nieuwe type bewoning binnen dit model? De focus ligt op het opwaarderen van het landschap en de belevingswaarde van het landschap, met extra dimensie vanuit wonen, voedselproductie, duurzaamheid, inclusiviteit.

Sprekers
Polderarchitect Joop Slangen, Erfgoeddeskundige Kathrin Hannen e.a.

Voor wie
Gemeente Haarlemmermeer en deelnemers WeMakeThe.City MRA breed

Deze activiteit is onderdeel van het programma van WeMakethe.city