Urban Lab 2: 'Destination Rijsenhout'

Kan Rijsenhout een voorloper worden op het gebied van experiment met nieuwe innovatieve bedrijvigheid, nieuwe (jonge) inwoners en nieuwe manieren van bouwen en wonen in een betere luchthavenregio? 

Op een vrijdag in september fietste een groep ontwerpers, bewoners, beleidsmakers, denkers en doeners door Rijsenhout om de kansen te aanschouwen. Tijdens een workshop werkten drie groepen aan inventarisatie en verbeelding onder leiding van bureau SLA, Atelier Loos van Vliet en studio Jeroen van Mechelen. Daaruit volgde het verslag van Uban Lab 1: Gereserveerd Rijsenhout. De dialoog gaat voort in Urban Lab 2: 'Destination Rijsenhout'.

Op woensdag 25 april a.s. maken we in Urban Lab 2 stappen naar concrete kansen voor Rijsenhout. Podium voor Architectuur organiseert in samenwerking met de Regiegroep Rijsenhout twee actieve sessies op intekening: een expertmeeting en een workshop.

Voor wie?
Ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en bewoners zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan Urban Lab 2.

Programma
De start is plenair met inspiratiesprekers: Martijn Lugten (PhD researcher University of Cambridge en NLR) over geluidsadaptief bouwen en Yourick Fokker (Studio Raak) over het het concept Holland water- land Park. Daarna kunt u kiezen voor de expertmeeting of de workshop. Vermeld bij uw aanmelding waar uw voorkeur naar uit gaat:

1. Expertmeeting Tiny Houses
Bij de expertmeeting staat de ontwikkeling van Tiny Houses centraal, met diverse presentaties over ontwerp, investeringsmodellen, geluidsadaptief bouwen, tijdelijkheid, inclusiviteit, circulariteit, spelregelkaarten en mogelijke locaties in Haarlemmermeer. Presentaties door Jurgen van der Ploeg (FARO architecten), over Tiny TIM, Joost Valk (Vital Places) over Vital Villages en Yourick Fokker (Studio Raak) over Tiny Towns.

2. Workshop Circulair Landschap
De workshop stelt kansen voor een circulair landschap centraal. Atelier Loos van Vliet geeft een inleiding met ingrediënten op weg naar het combineren van lokale context met een combinatie van initiatieven. Vervolgens werken we toe naar het maken van voorstellen en verbeeldingen op weg naar concrete stappen.

Gespreksleiding: Bart Cosijn.

Tijdstip en locatie
Woensdag 25 april 2018
Aanvang: 13.45 uur, start 14.00 uur
Einde: ca. 17.00 uur. Met aansluitend borrel.
Locatie: Grote Poellaan 9 te Rijsenhout

Aanmelden
Aanmelden voor Urban Lab 2 kan via info@podiumarchitectuur.nl
Vermeld erbij of u aanwezig wilt zijn bij de expertmeeting of bij de workshop.

Programma