(T)huis voor Ontheemden 5 - Kansen in de polder (op naar een manifest)

(T)huis voor Ontheemden deel 5

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Wat betekent de instroom voor de regio? 

Op 20 april j.l. spraken we met hoofdrolspelers uit Haarlemmermeer over de stand van zaken en kansen voor statushouders. We eindigden bij het voorstel voor een manifest voor een vrije zone voor experiment, waarbinnen plaats is voor werken, leren, bouwen met ontheemden. Intussen hebben we reacties en aanvullingen ontvangen op het concept.

Op donderdag 7 juli van 15.30 tot 17.30 uur organiseren wij een vervolgsessie onder leiding van moderator Bart Cosijn om het denken gaande te houden over dit onderwerp en onze werkwijzen zichtbaar te maken.
Inspiratiespreker Welmoet Boender (islamoloog en antropoloog) plaatst daarbij de instroom van vluchtelingen in Haarlemmermeer in een breder perspectief. 
Vervolgens worden de kansen in de polder besproken.

Het Manifest heeft (nog) geen status, maar beschrijft wat we willen en kunnen in de polder. Hoe kunnen we dit type denk een stap verder brengen in de regio?

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuurt u dan een mail naar info@podiumarchitectuur.nl