(T)huis voor Ontheemden 2

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Veel gemeentes en corporaties hebben moeite de grote toestroom op te vangen. Maar de opgave gaat verder dan dat.

Wat be­tekent de instroom voor de regio? Hoe leren we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een se­rie lezingen en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een wisselend perspectief en po­neert een vraag, een registratie of een oplossing bin­nen de lokale opgave. Tijdens (T)huis voor Ontheemden I gingen we op zoek naar de wensen en behoeften van statushouders, en probeerden we antwoord te geven op de vraag hoe we bestaande kantoorgebouwen konden transformeren tot woonruimten. 

Tijdens (T)Huis voor Ontheemden II zullen drie ontwerp­bureaus hun visie op huisvesting van statushouders delen. Op welke groep richten hun ontwerpen zich, wat zijn hun drijfveren en uitgangspunten en welke oplos­singen biedt hun ontwerp?

Namens de gemeente zal directeur Michiel Ruis de lokale opgave voor het huisvesten van statushouders toelichten.

Onder leiding van moderator Jos Feijtel wordt het pu­bliek uitgenodigd mee te denken, te reflecteren en bij te dragen aan het gesprek van de avond.

Sprekers:

De expertmeeting is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders, raadsleden, jongeren, ontwerpers, architecten, COA, St. Vluchteling, statushouders, partners en geïnteresseerden. 

Geef je op via: info@podiumarchitectuur.nl

Programma