(T)huis voor ontheemden

16.000 statushouders in Nederland zijn op zoek naar en in afwachting van huisvesting, al dan niet permanent. De gemeente Haarlemmermeer heeft een wettelijke taakstelling voor het (tijdelijk) huisvesten van enkele honderden statushouders. Podium voor Architectuur organiseert een eerste expertmeeting over dit huisvestingsvraagstuk.

Wat is precies de opgave? Hoe ga je om met de wensen van statushouders? Wat zijn de kosten en wie is verantwoordelijk? Hoe bekostig je leegstaande kantoren en hoe wordt bepaald waar huisvesting plaatsvindt? Hoeveel ruimte heeft de gemeente om haar wensen kenbaar en uitgevoerd te krijgen? Welke mogelijkheden biedt transformatie van bestaande bouw en wat zijn de hindernissen? Talloze vragen die opheldering verdienen.

Onder begeleiding van moderator Jos Feijtel, gaan drie experts vanuit een verschillende beroepspraktijk in op de huisvestingsuitdagingen.

Michiel Ruis (directeur fysiek domein gemeente Haarlemmermeer) schetst namens de gemeente de situatie m.b.t. huisvesting/hulpvraag in Haarlemmermeer.
Margaret Zeeman (ambassadeur van het Expertteam Kantorentransformatie en directeur van woningcorporatie Jutphaas) wonen spreekt over de mogelijkheden en hindernissen die er zijn bij het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen.
Paul van de Water informeert ons over de problematiek van de huisvesting vanuit zijn functie van regiomanager bij Vluchtelingenwerk Nederland.                                        

De expertmeeting is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders, raadsleden, jongeren voortgezet onderwijs, COA, Stichting Vluchteling en geïnteresseerden.

Aanmelden kan via: info@podiumarchitectuur.nl