Symposium Tussen Tijd

Publicatie Tussen Tijd; Gebruik van ruimte in transitie

Als er één ijkpunt is van het begin van de wereldwijde economische crisis, dan is het wel het faillissement van het Amerikaanse Lehman Brothers in oktober 2008. Precies vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken. Op 9 oktober organiseert het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol daarom het symposium: Tussen Tijd; Gebruik van ruimte in transitie. 

Op het symposium geven diverse sprekers antwoord op de vraag welke gevolgen de economische crisis heeft voor de gangbare manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen in Nederland. In deze periode van economische stagnatie lijken zij hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte aan flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar. Wat gebeurt in de tijd tussen crisis en de nieuwe tijd? Wat verwachten we van de nabije toekomst en wat zijn de rollen die we daarbij moeten aannemen?
Debatleider Menno van der Veen stelt op 9 oktober deze vragen en uitdagingen aan de orde.

Programma
Inleiding: filosoof en auteur Ad Verbrugge, docent sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
> deel 1: vastgoed:
Eric-Jan de Rooij van ontwikkelaar Lingotto en Peter Joustra, senior projectleider van de Schiphol Area Development Company (SADC) geven elk hun perspectief op nieuwe manieren van ontwikkelen van vastgoed.
> deel 2. ontwerp:
Ronald Rietveld (founder Rietveld Landscape) en Sjoerd Feenstra (partner Urhahn Urban Design) tonen aan de hand van recente ontwerpen aan, welke rol zij op zich nemen.
> deel 3. beleid:
Over beleid gaan met elkaar in discussie: Flip ten Kate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Jelte Boeijenga, onderzoeker en auteur en betrokken bij het opstellen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en Marrit van der Schaar, bij Platform31 projectleider van onderzoek naar flexibele bestemmingsplannen.

Aanmelden
Meld je nu aan door een mail te sturen naar: info@podiumarchitectuur.nl (er is een beperkt aantal plekken) Inloop is vanaf 12:00 uur, het symposium start om 12:30 uur. Studenten betalen €10,-.

Publicatie
Op het symposium zal de publicatie Tussen Tijd; Gebruik van ruimte in transitie gepresenteerd worden. Voor bezoekers van het symposium is de publicatie voor een verlaagd tarief van €10,- verkrijgbaar. Vanaf 10 oktober is de publicatie te bestellen bij Jap Sam Books. In de publicatie komen de volgende onderwerpen aan bod: de omgang met leegstand, voedsel als impuls voor stedelijke vernieuwing, bottom-up stedenbouw als organische ontwikkelmethode, gebiedsontwikkeling in transitie.

Programma