Symposium: Het Volgende Woonlandschap

Foto: Danny de Casembroot

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Nederlandse landschap te koesteren en wat is de verstedelijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers, planologen, economen en sociologen bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen. 

Programma en sprekers

Ochtendprogramma
8.00 – 12.00 uur

  • De dag wordt afgetrapt met een busexcursie met ontbijt langs Wickevoort | AM en Tudorpark Ymere.
  • Na de excursie staan de opvattingen van de marktpartijen centraal. BPD presenteert de visie van nu en de opgave van de toekomst. De opgave, het perspectief op de tijd, de visie op het landschap en wonen vanuit de veranderende rol van actoren krijgen uitgebreid aandacht door presentaties, dialoog en kritische reflectie.

Middagprogramma
13.00 – 17.00 uur

  • Een vervolg met provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland en Metropoolregio Amsterdam. Vanuit actualiteiten en urgentie worden de visies op zowel regionaal/provinciaal niveau en stedelijk niveau besproken. Met (o.v.b.) de volgende sprekers: Maurits de Hoog (stad & structuur MRA), Marco Broekman (groenstructuur MRDH), Jo van der Veen (voorbeeldproject Almere), Martin Verwoest (voorbeeldproject Leiden).
  • Een werksessie om 14.15 uur biedt ruimte voor uitwisseling: welke lessen kunnen we delen?
  • Om 15.30 uur volgt een reflectie en panelgesprek met (o.v.b.) Fred Feddes, Harm Veenenbos, Jan Dirk Hoekstra, Eric Luiten en PBL.
  • Tot slot bespreekt Michiel van Dongen de rol van de Rijksoverheid met Emiel Reiding.

Over all regie en gespreksleiding
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Side kick
Jaap Jan Berg

Aanmelden
Dit evenement is besloten. Aanmelden voor het Symposium: Het Volgende Woonlandschap gaat op persoonlijke uitnodiging.

Partners
BPD
Stad&structuur MRA Maurits de Hoog
Groenstructuur MRDH Marco Broekman
Voorbeeldprojecten Gemeente Almere Jo van der Veen en Leiden Martin Verwoest

Dit programma is onderdeel van de Landschapstriënnale die van 1 t/m 30 september plaatsvindt in PARK21.