Startschot Dag van de Architectuur en Opening Fotografie expositie + Urban Lab

Foto: Hans Peter Follmi

Voordat de Fotografie expositie + Urban Lab wordt geopend door John Nederstigt (wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling) en André van den Berg (CCO Schiphol Group), wordt het startschot voor de Dag van de Architectuur gegeven. 

Naar aanleiding van de oproep om de bestaande situatie en de kansen in Rijsenhout te fotograferen en verbeelden heeft een deskundige jury de beste foto's geselecteerd die te zien zijn in deze expositie. Daarnaast worden de resultaten van de twee Urban Labs getoond. Wethouder John Nederstigt en André van den Berg maken samen bekend wie de beste foto over Rijsenhout heeft ingezonden.

Urban Lab
Kan Rijsenhout een voorloper worden op het gebied van experiment met nieuwe innovatieve bedrijvigheid, nieuwe (jonge) inwoners en nieuwe manieren van bouwen en wonen in een betere luchthavenregio? Ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en bewoners bogen zich over deze vragen tijdens de Urban Labs van september 2017 en april 2018. De uitkomsten in verbeeldingen van ontwerpers tonen kansen voor recreatie, akkerbouw, geluidsadaptief bouwen en tiny houses. Van Studio Raak, Atelier Loos van Vliet, Martijn Lugten, Vital Villages, Studio Jeroen van Mechelen.

Openingstijden
De expositie is in juni te bezoeken tijdens de Dag van de Architectuur op 2 juni, vrijdag 22 juni en op zaterdagen van 11.00 – 15.00 uur.

Het programma
vanaf 12.00     Fotoshoot Destination Rijsenhout (voor als je van Reizen Houdt’)
12.00 – 12.30  Optreden Schiphol Talent Orkest i.s.m. Iktoon
12.30 – 12.45  Startschot Dag van de Architectuur en Opening Fotografie expositie + Urban Lab
12.30 – 15.00  Makersplaats in de polder – bouwen aan modellen voor Tiny Houses 
12.45 – 13.15  Circus workshop (6- 9 jr) van Circus Kristal i.s.m. Iktoon
13.00 – 13.30  Yoga in de polder door Zazen Yoga
13.00 – 15.00  Kinderworkshop drijvende Tiny Houses ontwerpen en bouwen
13.00 – 13.45  Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander
13.30 – 14.00  Circus workshop (8-14 jr) van Circus Kristal i.s.m. Iktoon
14.00 - 14.30   Yoga in de polder door Zazen Yoga
14.00 – 15.00  Fietsexcursie vanuit verhalen naar kansen in Rijsenhout
14.15 – 15.00  Djembé workshop met een afsluitend optreden i.s.m. Iktoon

Over de Dag van de Architectuur 2018
Op de Dag van de Architectuur organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met Iktoon en Regiegroep Rijsenhout een middag vol activiteiten voor alle leeftijden met workshops, bouwen, fietsen, dialogen en muziek. Een mini festival op een onverwachte locatie met zichtbare kansen voor Rijsenhout.

Zaterdag 2 juni is de landelijke Dag van de Architectuur met het thema ‘de stad voor morgen’. Steden in Nederland verdichten in een hoog tempo. Dit vraagt niet alleen om een inhaalslag in de woningbouw, maar een aanpassing van de totale stad en al haar voorzieningen. Architectuur en stedenbouw speelt een essentiële rol in de visie van de leefbare stad van de toekomst. Hoe zorgen we er voor dat onze steden prettig blijven wonen, werken en recreëren voor iedereen?

In de Metropool Regio Amsterdam is Rijsenhout de kanshebber voor innovatie en experiment met wonen, werken, recreëren, bedrijvigheid en voedselproductie. Rijsenhout is een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. De Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout geeft aan wat wel en niet kan. Rijsenhout is de aangewezen locatie in Haarlemmermeer is om te experimenteren met o.a. circulariteit, geluidsadaptatie en nieuwe woonvormen en om te onderzoeken wat er nodig is om de snel groeiende steden leefbaar te houden.

Programma