Startbijeenkomst (T)Huis voor Spoedzoekers

(T)Huis voor Spoedzoekers

In een participatief ontwerpproces gaan Podium voor Architectuur en Ymere in samenwerking met andere partners ontwerpend onderzoeken hoe we de gevarieerde groep spoedzoekers een passend nieuw (T)Huis kunnen bieden dat zowel bijdraagt aan integratie en een positieve impuls kan betekenen voor de woningmarkt.

Spoedzoekers zijn mensen die met spoed opzoek zijn naar een passende huurwoning, van starters t/m senioren. Waar we voorheen als “inheemsen” te veel over spoedzoekers en statushouders praatte, is er nu de uitdaging en noodzaak om mét deze doelgroepen samen te werken. Wat zijn hun wensen? Welke kennis nemen zij mee en hoe kan dat onze praktijk verrijken? De verkenning is niet gericht op realisatie maar op het inventariseren van wensen bij toekomstige projecten.

Het doel is om een passend (T)Huis voor spoedzoekers in de breedste zin van het woord te kunnen bieden, dat goed is ingebed in haar omgeving (ruimtelijk en met draagvlak). De uitkomsten van de ontwerpsessies krijgen vorm in een visie van de ontwerpteams en een hard en zacht PVE. Een wederzijdse kennisuitwisseling tussen ontheemden en inheemsen is daarbij zeer belangrijk.

De ontwerpteams bestaan uit twee architectenbureaus FARO en Joost Valk, die 2 statushouders/ontwerpers begeleiden in een tijdelijk leertraject. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe ontwerp kan dienen als middel voor dialoog, begrip en emancipatie. Er wordt binnen de Haarlemmermeer gefocust op twee opgaven: A: nieuwbouw en B: transformatie.

Programma
11.00 - 14.00 uur
Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

Dit is een besloten bijeenkomst.

Bent u spoedzoeker?
Dan nodigen we u graag uit om mee te praten tijdens onze vervolgbijeenkomst op 7 juni. Ook bent u van harte uitgenodigd om de afsluiting op 5 juli bij te wonen. Meer informatie hierover volgt spoedig.