Sport & Architectuur

Beeld Slangen+Koenis Architecten. Huis van de Sport.

Podium voor Architectuur organiseert op woensdag 4 september een expertmeeting over sport & architectuur in Haarlemmermeer. Het gebouw als business case, de architectuur in de rol van betekenisgeving en branding, sport en architectuur als lifestyle en motor voor grootschalige ontwikkeling.

Haarlemmermeer werkt aan het honkbalstadion voor De Pioniers in Park 21. Dit stadion zou moeten voldoen aan de EBL-normen om zo mee te doen met de Europese honkbalcompetitie. Het Huis van de Sport, een grootschalig en multifunctioneel sportcomplex, wordt gerealiseerd in 2014 naar een ontwerp van Slangen + Koenis Architecten. Gemeente Haarlemmermeer heeft overwogen met Amsterdam mee te dingen naar de Olympische spelen in 2028.

Drie interactieve lezingen o.l.v. Robert van Riel bieden inzicht in de perspectieven van ontwerpers en beleidsmakers en ruimte aan dialoog met betrokkenen, ontwerpers en gebruikers.

- Thijs van Bijsterveldt en Oana Rades van Shift A+U geven een lezing over hun project voor Unsollicited Architecture en over hun onderzoek Studio Sport. Shift architecture constateert dat de aandacht voor ruimtelijke inpassing van sportmogelijkheden in steden ondergeschikt is. Sportaccommodaties worden vaak verplaatst naar restgebieden en stadsranden. Tegelijkertijd wordt er actief beleid gevoerd waarin sport een meer sociaal-maatschappelijke rol heeft. Shift meent dat sport als aanjager van stedelijke kwaliteit kan fungeren.

- Wim Keijsers, Bureau Nieuwe Gracht, Utrecht. Bureau Nieuwe Gracht heeft samen met Twijnstra Gudde diverse ruimtelijke en planologische verkenningen uitgevoerd voor OS 2028.

- Peter Baas van Slangen + Koenis Architecten presenteert hun programma van eisen en vertaling naar het ontwerp van het Huis van de Sport in Hoofddorp-Zuid. 

- Tenslotte duidt architect Mathias Lehner van Lehner en Gunther architecten (oud coördinator van het Podium en tegenwoordig ook verbonden aan de BNA als programma manager BNA International) de verschillende onderwerpen in zijn beschouwing ‘de kracht van vormgeving’ alvorens er plenair mogelijkheid is tot vragenstellen en debat.

Aansluitend is er een mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het in aanbouw zijnde Huis van de Sport in groepjes van vijf. Max. aantal deelnemers: 30, aanmelden via info@podiumarchitectuur.nl

Programma