Slotbijeenkomst (T)Huis voor spoedzoekers

Slotbijeenkomst (T)Huis voor spoedzoekers

Podium voor Architectuur en Ymere organiseren een ontwerponderzoek (T)huis voor Spoedzoekers. Op 5 juli a.s. vindt de slotbijeenkomst plaats.
 
In een participatief ontwerpproces werken Podium voor Architectuur en Ymere in samenwerking met andere partners aan een ontwerpend onderzoek hoe we de gevarieerde groep spoedzoekers een passend nieuw (T)huis kunnen bieden dat bijdraagt aan integratie en een positieve impuls kan geven aan de woningmarkt.

Waar we voorheen over spoedzoekers praatten, is er nu de uitdaging en noodzaak om mét deze doelgroepen samen te werken. Wat zijn hun wensen? Welke kennis nemen zij mee en hoe kan dat onze praktijk verrijken? FARO architecten en Joost Valk Architecten begeleiden ieder twee jonge Syrische ontwerpers in een tijdelijk leertraject. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe ontwerp kan dienen als middel voor dialoog, begrip en emancipatie.
 
Slotbijeenkomst
De twee ontwerpteams presenteren op 5 juli hun bevindingen. Deze bespreken we in een panelgesprek onder leiding van Jasper van der Wal (kwartiermaker Vannimwegen) met Gert Urhahn (Spontanious City), Remco Pols (Ymere), Vincent van Dam (onderzoek spoedzoekers in Haarlemmermeer), de gemeente Haarlemmermeer en overige aanwezigen en vertegenwoordigers van de groep spoedzoekers (statushouders, studenten, senioren, zorgbehoevenden, starters, gescheiden mensen).

Het ontwerpend onderzoek vormt de afsluiting van een serie expertmeetings, lezingen en een expositie gedurende 2015-2017.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan voor dinsdag 4 juli aan via info@podiumarchitectuur.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.